KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo zemědělství monitoruje povodně a je připraveno pomoci  

01/07/09

Ministerstvo zemědělství je připraveno všemi svými prostředky napomoci při likvidaci následků povodní a odstraňování škod.

 Ministr zemědělství Jakub Šebesta vyjádřil hlubokou lítost nad oběťmi povodní.

Povodně zapříčinily výrazné lokální srážky, které místy dosahovaly hodinových úhrnů přes 50mm srážek. Na některých tocích byly povodně více než stoleté. Ministerstvo zemědělství situaci monitoruje a účastní se koordinace záchranných akcí.

Ministr zemědělství vydal dnes pokyn správcům vodních toků, aby v oblastech postižených přívalovými dešti a povodní, bylo neprodleně zabezpečeno zprůchodnění koryt vodních toků. Státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy ČR zabezpečují práce v terénu.

Zástupci státních podniků povodí se přímo v postižených oblastech účastní záchranných prací a jsou členy krajských krizových štábů a Povodňových komisí. Začínají se také sumarizovat první předběžné škody v postižených oblastech na státním vodohospodářském majetku.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality