KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Maso klonovaných zvířat jako „novel food“

30/07/09

Maso pocházející z potomků klonovaných zvířat má být schvalováno podle předpisů pro potraviny nového typu.

Maso pocházející z potomků klonovaných zvířat má být schvalováno podle předpisů pro potraviny nového typu.

Po červnovém jednání (23. 6. 09) na sklonku prezidentství ČR se zdá, že Komise nadále netrvá na znění původního návrhu o klonovaných zvířatech, ale připouští, že žádosti budou projednávány postupem platným pro novel food.

Rada ministrů zemědělství schválila návrh týkající schvalování produktů z klonovaných zvířat na jednání 16. 6. 2009, bez projednání Výboru pro zemědělství a rybářství. Hlasování se zdrželi UK (nechce rozlišovat mezi první a dalšími generacemi klonovaných zvířat) a  Řecko (je proti jakýmkoli klonovaným potravinám). Klonování lze považovat za technologii dosud nepoužívanou k výrobě potravin, což je jeden z argumentů, proč se speciálně schvalují technologie nového typu. Znamenalo by to, že produkty z klonovaných zvířat a jejich potomků by podléhaly stejným schvalovacím procedurám jako ostatní nové potraviny. Vyžadovalo by se předchozí stanovisko úřadu EFSA.

V  pravidlech schvalování novel foods chybí etický podtext. Potraviny se posuzují jen z hlediska zdravotního, nutričního a aby nevedly spotřebitele k omylu.

Ohledně této otázky probíhají bouřlivé diskuse. Podle některých expertů přicházejí potraviny z klonovaných zvířat v úvahu již v r. 2010. Návrh má postoupit do druhého čtení v EP.

EU Food Law, 2009, č. 397, s. 4-5

Další informace:


European Council Agrees on New Rules for Novel Foods

EFSA- Cloning

EFSA launches its draft opinion on animal cloning for public consultation

New EU regulation on authorising food from cloned animals sparks heated debate

Zdroj: Agronavigátor.cz