KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

LUCAS: Monitorování stavu a využití půd v EU

07/07/09

Dosud největší průzkum (22 tisíc odběrných míst ) stavu půd v Evropě byl zahájen v roce 2009. První výsledky v roce 2010.

Na žádost Evropského parlamentu provádí EUROSTAT ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a GŘ-zemědělství pravidelně monitoring půd – jejich ploch a využití. Toto mapování se provádí pod názvem LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey). V rámci monitoringu se sbírají informace o různých typech pokrývky země a na základě pozorování ve více než 250 tisících míst odběru vzorků v EU se odhadují změny.

Opakováním monitoringu každých několik let lze určit, k jakým dochází změnám. V rámci monitoringu půd zahájeného v roce 2009 budou vzorky půdy odebrány z více než 22 tisíc stanovišť (LUCAS point locations). Tyto vzorky o celkové hmotnosti asi 11 tun se odešlou JRC – Institutu pro životní prostředí a udržitelnost (IES) a uskladní v European Soil Archive Facility. Následně budou analyzovány, aby se posoudily klíčové parametry (tj. složení, obsah organické hmoty, pH, těžké kovy) a určil se stav půd v Evropě.

Jde o první monitoring půd v takovémto měřítku. První výsledky se očekávají v roce 2010. Více informací o projektu LUCAS.
 
JRC Newsletter – květen 2009

Zdroj : INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Zařazeno v Aktuality