KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KONTO POVODŇOVÉ SOLIDARITY

30/07/09

Zdroj: AK ČR

 

 

č.ú. 230 859 590/0300

 

3. července 2009 bylo zahájeno shromažďování finanční pomoci pro subjekty agropotravinářského komplexu postižené letními povodněmi letošního roku.

 

 

AK ČR vedena snahou umožnit pomoc všem potřebným vyhodnotila možnosti přímé i nepřímé pomoci a vedle zprostředkování nabídek a monitoringu škod v zasažených územích rozhodla také o zřízení Konta povodňové solidarity AK ČR. Zkušenosti dlouholetých organizátorů podobné pomoci totiž jednoznačně ukazují, že finanční prostředky jsou v případech kalamit nejoperativnější pomocí, jejichž užití lze vázat na nejvíce potřebné účely.

 

 

Veškeré finanční dary jsou soustředěny na samostatně vedeném účtu. Jejich shromáždění, kontrola a využití proběhne naprosto transparentně, přesně v souladu s požadavky zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

 

Za veškeré zaslané příspěvky děkujeme jménem vedení AK ČR a samozřejmě i jménem příjemců z postižených oblastí. 

 

 

Upozornění!

 

Dárci, kteří mají zájem o vystavení dokladu k jimi poskytnuté finanční pomoci musí kontaktovat AK ČR územní pracoviště Olomouc. Mezi partnery bude uzavřena darovací smlouva s účelově vázaným předmětem a užitím.

Kontakt AK ČR Olomouc – tel. 585 228 530,

email: kloboukova@akcr.cz; fialova@akcr.cz.

 

 

Nabídky materiální pomoci

 

  • ZOD Vracov (PT) nabízí 80 t senáže z TTP. Kontakt ing. Holub, tel 606 613 253

 

  • ZD Čížkrajíce (ČB) nabízí 50 t senáže. Kontakt p. Štangl, tel. 386 322 766

 

  • ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o.: Vám všem, kteří byli letos poškozeni povodní nabízíme veškeré druhy travních směsí (hřištní, parkové, technické, univerzální, luční, pastevní aj.) se slevou 50%!!!!! 

Tato akce platí do 31.8.2009 pro fyzické i právnické osoby a nepodnikatelskou sféru, kteří poškození povodní prokáží v registru jakékoliv pojišťovny či MZe ČR.

Ing. František Raab         Pavla Žižková
agronom                          obchodní oddělení

tel. 739 569 753              tel. 604 967 141

Kontakt: www.roznovska-travni.cz                                        

e-mail:obchod@roznovska-travni.cz

Telefon: 571 656 651, 571 685 985   fax: 571 654 653

 

  • Nabídka odběru 90m3 travní senáže popř. zpracování travní senáže do balíku. Marie Brodinová, Úhořilka 12, tel: 777690970 

 

  • Nabídka pomoci dodávkou cca 200 q krmný ječmen. Do moravské oblasti povodní dovezou. S. Tomek Družstvo Velký Újezd (více informací oakol@volny.cz)

 

  • Pro oblasti postižené vodou nabízíme dezinfekční prostředky: Chloramin cca 100 kg, případně chlorované vápno 50kg. V. Kubín, Agrokonzulta Žamberk, tel: 465 676 767