KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Komentář k současnému dění

07/07/09

Je konec června, blíží se čas sklizně nové úrody. Vždy to býval čas nedočkavých příprav a očekávání. Letos je ale všechno jiné. Přišel čas sklizně plodů dlouholeté české agrární politiky. Ty plody jsou velmi trpké. Souhrně se dají nazvat, bezbranné vyklízení pozic českého zemědělství.

Bylo by možné hovořit třeba o vývoji produkce jednotlivých oborů – cukrovka, ovoce, zelenina, maso atd. O saldu zahraničního obchodu. Například sousední Německo od našeho vstupu do EU vývoz masa více než zdvojnásobilo. Sumárním vysvědčením pro naše zemědělství, jeho kondici, je úroveň konečné zemědělské produkce a přidané hodnoty na hektar evidované půdy. Tvoříme absolutní chvost EU 25. Za námi je jenom Slovensko a tři pobaltské země! Jinými slovy, nevyužíváme potenciál své země a nahrazujeme ho neustále narůstajícími dovozy. Co na tom, že  člověk, který je za výzkum v zemědělské ekonomice placen státem  nedávno prohlásil v televizi, že české zemědělství je v dobré ekonomické kondici. Objektivní vývoj je bohužel jiný. Zvážili jsme proto, že ustupovat už není kam a že je naší povinností dát občanům a politikům jasný signál. Úplně stejný, jako dávají v současné době všichni farmáři v Evropě. Proto jsme se rozhodli k akcím na dálnici a na silnicích. Nejde jenom o mléko. Pokud projde návrh rozpočtu 2010, pak dostaneme 50% TOP UP a necelých 10% národních dotací. Těch dotací, kterých doposud dostáváme například ve srovnání se sousedním Německem nyní jenom jednu pětinu! Soudný člověk nechť posoudí, respektive nechť nás soudí. Jsme na to připraveni.

Jan Veleba