KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kastrace selat: vyšší přírůstky s analgetiky

30/07/09

Použití protizánětlivých medikamentů při kastraci selat mělo za následek kromě úlevy a rychlejšího uzdravení i vyšší přírůstky hmotnosti.

 

Od dubna letošního roku mají německé zemědělské podniky, zapojené do programu QS, povinnost používat při kastraci selat antiflogistika (léčiva s protizánětlivými účinky). Použití těchto preparátů s sebou přineslo očividně i ekonomický prospěch. Výsledky prvních polních pokusů, provedených veterinárními lékaři prokázaly, že selata ošetřená nesteroidálními antiflogistiky (NSAID) jako jsou finadyne nebo metacam v porovnání s neošetřenými kastrovanými selaty měla vyšší hmotnost při odstavu. Selata ošetřená NSAID trpěla méně následky kastrace (působí i analgeticky) a rychleji opět začala sát mateřské mléko.
 
Ve veterinární praxi Veltmann a Klossok v německé Vechtě medikovali 258 kanečkům, pocházejícím ze 47 vrhů  dávku 0,15 ml finadyne. O čtyři dny později porovnávali vývoj hmotnosti u selat obou skupin.

Výsledek: Selata ošetřená NSAID vážila o 90 g více než neošetřená kontrolní selata! Podobné výsledky (plus 88 g) byly dosaženy i při aplikaci metacamu.
 
Ve společné veterinární praxi Voss v německém Sögelu sledovali vývoj živé hmotnosti selat ošetřených metacamem až do odstavu. Hodnoceny byly tři turnusy odstavených selat – celkem 2145 zvířat.
Výsledek: Při odstavu ve věku 28 dní vážila metacamem ošetřená selata (0,25 ml/l kus) v průměru o 190 g více než kastrovaná selata nemedikovaná NSAID.
 
Kastration: Höhere Zunahmen mit Schmerzmitteln Top Agrar, 2009, č. 6, s. S 11

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny