KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k novele zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

27/07/09

Novela je provedena zákonem č. 216/009 s účinností od 17. června 2009. Je ve sbírce zákonů ročník 2009 částka 65, rozeslána dne 20.července 2009.

 

 

  1. V § 23 odst.4 písm.f. se nově upravuje nezdaňování při předávání farmy osobě blízké darováním i prodejem tak, aby nevznikaly zbytečné nejasnosti.
  2. V § 23 se v odstavci 4 upravuje nezdaňování rozdílů mezi zákonně oceněnými transformačními podíly družstev a jejich reálným oceněním. Zákonem se tak nahrazuje dosavadní pokyn MF D-108.

 

Pokud již došlo k vyměření daně z rozdílu v transformačních podílech, je možno využít všech zákonných možností a odvolávat se. Takové případy prosím také oznámit na sekretariat@akcr.cz – pro Ing.Záhorku.

V Praze 22.7.2009       

Ing. Jan Záhorka

 

Původní dokument

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky