KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Energie z obnovitelných zdrojů

20/07/09

Cílové hodnoty EU stanovené pro podíl elektrického proudu a pohonných hmot vyrobených z biomasy splňuje pouze Německo.

Pouze Německo již dnes naplňuje cílové hodnoty stanovené v EU pro výrobu elektrické energie a pohonných hmot z biomasy. Pro rok 2010 byly cílové hodnoty nastaveny takto: 21% výroby elektrického proudu a 5,75% pohonných hmot v oblasti dopravy z biomasy. V příštím roce by chtěla Evropská komise, jak deklarovala v aktuálně zveřejněné rozvojové zprávě, plošně v celé EU dosáhnout 19% pokrytí spotřeby elektrického proudu a 5% pokrytí spotřeby pohonných hmot v dopravě z obnovitelných zdrojů. 
 
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 6, s 6

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Obnovitelné zdroje