KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chráníme zdravá včelstva

20/07/09

Ukazuje se, že díky tomu, že včelaři důsledně ošetřovali svá včelstva proti varroáze, včelstev napadených roztočem Varroa destructor ubývá. Nicméně stálým problémem je mor včelího plodu, který způsobuje Paenibacillus larvae.

 

Proto se také sešli k jednání na Státní veterinární správě ČR se šéfem Milanem Malenou dne 14. 7. zástupci Českého svazu včelařů, předseda Luděk Sojka a tajemník Miloslav Peroutka. Podle Sojky bylo mimo jiné výsledkem jednání potvrzení dobré spolupráce a potvrzení účinných kroků při ochraně zdravých včelstev. To znamená, že při zjištění klinických příznaků je nutné postižené včelstvo zlikvidovat. Musí ale nejdřív být provedeno bakteriologické vyšetření, a jak uvedeno musí být diagnostikovány klinické příznaky onemocnění.

Takovýto postup je důležitý v tom, že musí být jednotný  a aplikovaný všemi krajskými veterinárními správami. Na schůzce bylo dohodnuto, že Státní veterinární správa předloží svazu včelařů obecný postup při zdolávání nákazy moru včelího plodu, aby informace včelařům šly i touto cestou a předšlo se možným nedorozuměním.

Zájem orgánů státního veterinárního dozoru i našich včelařů je zcela shodný, oběma stranám jde o to, aby naše včelstva byla zdravá produkovala nejen med, vosk a mateří kašičku, ale aby byla v kondici opylovat sady a zemědělské plodiny. Toto je důležité zejména ve světle současných informací, že prakticky v celé Evropě je zaznamenáván úbytek včelstev. Je tomu tak údajně i kvůli skladbě pěstovaných zemědělských plodin, kdy včely na velkých plochách stále méně nacházejí dostatek pastvy na různorodých rostlinách.

Do budoucna by bylo dobré, kdyby se naplnila očekávání, že kroky proti moru včelího plodu budou přinášet takový efekt, jako tomu bylo při důsledných krocích proti varroáze. Včelaři si dobře uvědomují, že všechna opatření směřují k ochraně zdravých včelstev a k zabránění dalšího šíření moru. Že se totiž v žádném případě do budoucna nevyplatí „zatajovat“ výskyt původce moru včelího plodu, škody jsou pak mnohem větší. Je třeba dodat, že po likvidaci napadených včelstev včelařům přísluší náhrada za utrpěnou škodu, aby si mohli pořídit včelstva nová. Vyplývá to z ustanovení veterinárního zákona.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz