KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští veterináři ostudu v Evropě neudělali, naopak!  

08/07/09

Naše předsednictví je u konce. Šlo sice jen „o půl roku“, ale co se za tu dobu dá stihnout!

Pokud jde o oblast veterinární, bylo toho opravdu hodně. Však jsme se podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR na „naše“ předsednictví připravovali intenzivně celý uplynulý rok. Úspěchy, které stojí zejména za zmínku, lze shrnout do šesti bodů. O hodnocení naší práce hovořil Milan Malena se svými kolegy na posledním zasedání Stálého veterinárního výboru v Bruselu.
  1. Největším úspěchem v první polovině našeho předsednictví bylo to, že se podařilo završit jednání k nařízení EU o vedlejších produktech živočišného původu, kde byla provedena revize 14 předpisů a výsledkem je jediný text, samozřejmě se zachováním stávajících systémů ochrany zdraví zvířat a lidí. Text byl schválen na plenárním hlasování Evropského parlamentu dne 24. dubna 2009. Uplatnili jsme své zkušenosti zejména při krocích proti BSE, při odstraňování specifikovaného rizikového materiálu, popřípadě produktů, které mohou být, či jsou potenciálně rizikové jak pro zvířata, tak i pro člověka.
  2. Dlouhodobou prioritou SVS ČR je welfare zvířat, tj. péče o dobrou pohodu zvířat. Zde se našim odborníkům podařilo dosáhnout významného pokroku v projednávání návrhu nařízení na ochranu zvířat při usmrcování. Nařízení má za cíl zavést poslední vědecké poznatky a technologické inovace při usmrcování a porážce zvířat do praxe. Na jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství, které se uskutečnilo 22. a 23. června v Lucemburku, bylo k návrhu nařízení dosaženo politické dohody. To znamená, že byl text tohoto nařízení schválen.
  3. V souvislosti s welfare zvířat se za českého předsednictví podařilo rovněž přijmout Všeobecnou deklaraci k dobrým životním podmínkám zvířat, kterou podpořily všechny státy EU, a která má za cíl povzbudit třetí země k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat.
  4. Dalším úspěchem je, že bylo dosaženo významného pokroku u návrhu směrnice EP a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Cílem této směrnice je upravit podmínky pro používání pokusných zvířat tak, aby byly přísně využívány jen ty nejmodernější postupy a metody. Bylo dokončeno první čtení a projednány připomínky přijaté EP. Problematiku dále převezmou Švédové –  SE PRES, kteří budou ve schvalovacím procesu této směrnice pokračovat.
  5. V rámci jednání vedoucích lékových agentur ES bylo dosaženo jednotného stanoviska vymezujícího zásadní směry pro zohlednění úpravy veterinární farmaceutické legislativy, která bude dále řešena nově ustavenou Evropskou Komisí. Toto stanovisko zahrnuje zásadní požadavky na úpravu stávajících pravidel v oblasti dostupnosti veterinárních léčiv, jednotné antibiotické politiky, podpory vývoje nových léčiv, snižování administrativní zátěže, včetně zjednodušení registračních postupů. Uvedené závěry budou zohledněny EK ve směrnici, která nahradí současnou směrnici 2001/82 ES.
  6. Na jednáních vedoucích veterinárních úředníků (CVO) byla připravena společná pozice zemí EU k návrhu novelizace standardů OIE pro suchozemské i vodní živočichy, která byla CZ PRES prezentována a prosazena na plenárním zasedání 24. – 29. 5. v Paříži. Pro volby do 5 pracovních komisí OIE (Mezinárodní úřad pro zdraví zvířat) jsme připravili společnou kandidaturu EU a díky tomu se podařilo prosadit všechny navrhované kandidáty EU do těchto komisí. Obdobná situace byla i na dubnovém zasedání FAO – EU FMD, které se zabývalo eradikací slintavky a kulhavky (FMD – Foot and Mouth Disease) v oblastech, které sousedí s Evropou, zde byla v rámci zemí EU na jednáních CVO dohodnuta společná pozice k projednávaným materiálům a rovněž podpora společných kandidátů. Díky těmto sjednoceným postojům během plenárních zasedání OIE a FAO – EU FMD se podařilo v rámci mezinárodních institucí prosadit společné zájmy členských zemí EU. I to nebylo jednoduché.

To přece není málo, že?

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa