KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Český statistický úřad zprovoznil datovou schránku

20/07/09

Český statistický úřad 15. července 2009 aktivoval pro zefektivnění komunikace s uživateli a respondenty svou datovou schránku.

 

 „Úřad je nyní připraven jejím prostřednictvím přijímat i odesílat úřední poštu v elektronické podobě, jak nám ukládá zákon č. 300 z roku 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,“ potvrdil vrchní ředitel František Konečný, který je v ČSÚ odpovědný za implementaci datových schránek. Přístupové údaje k datové schránce osobně převzal 1. místopředseda ČSÚ Jiří Křovák 9. července 2009.

ČSÚ bude datové schránky využívat v souladu se zákonem rovněž ke komunikaci se zpravodajskými jednotkami, tedy s respondenty statistických zjišťování. Přijímat elektronické statistické výkazy z programů elektronického pořizování výkazů (EPV) však bude možné až po úpravě stávajícího systému datových schránek. Současná konfigurace datových schránek neumožňuje tento „elektronický výkaz“ připojit k datové zprávě, změnu konfigurace ČSÚ navrhne již pro rok 2010.

Zpravodajské jednotky mohou výkazy nadále doručovat z elektronického pořizování výkazů na určené e-mailové adresy nebo v papírové podobě na obvyklé poštovní adresy. Tyto způsoby doručování žádným způsobem neomezujeme.

S přípravou přechodu na elektronickou komunikaci ČSÚ začal v březnu letošního roku, kdy byl v rámci činností ČSÚ spuštěn pilotní projekt implementace systému datových schránek. „V rámci pilotního projektu je zkušebně řešen i přechod na jednu centrální elektronickou spisovou službu“ upřesnil ředitel odboru Jiří Šmíd. Definitivní řešení implementace datových schránek, které bude ČSÚ realizovat do konce roku 2009, počítá s finanční podporou strukturálních fondů Evropské unie.

Datové schránky hodlá Český statistický úřad využít rovněž k elektronickému sběru údajů při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a to jako jednu z možností zaslání elektronického formuláře.

Zdroj: Český statistický úřad

Zařazeno v Aktuality