KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Bioakademie 2009: Ekologické zemědělství nabízí odpověď na aktuální environmentální výzvy

07/07/09

Zdroj: AK ČR

 

V Lednici/Praze 29. 6. 2009

Devátý ročník Evropské letní akademie ekologického zemědělství – Bioakademii 2009, který se konal ve dnech 24. – 25. června v jihomoravské Lednici, reagoval na aktuální environmentální výzvy, jakými jsou degradace půdy, úbytek neobnovitelných zdrojů či pokles biodiverzity.

 

Hlavním tématem konference byl přínos ekologického zemědělství k řešení současných environmentálních problémů a jeho perspektivy a role v budoucí evropské agrární politice. Jak mnohokrát zaznělo, ekologické zemědělství nabízí řadu účinných postupů proti degradaci přírodních zdrojů. „Ekologické zemědělství jako multifunkční moderní systém může být řešením problémů, jakými jsou půdní eroze či využívání obnovitelných zdrojů. Jeho roli a potenciál je však nutné na politické úrovni opakovaně prezentovat a vysvětlovat důležitost komplexního přístupu,“ poukázal na benefity ekologického zemědělství náměstek ministra zemědělství Jiří Urban a současně upozornil na nedostatek komplexních vědeckých výzkumů v této oblasti.

Zavádění účinných environmentálních opatření do praxe, komplexní přístup, upevnění role ekologického zemědělství v udržitelném rozvoji venkova, efektivnější komunikace se zemědělci a prohlubování praktických znalostí k životnímu prostředí šetrných zemědělských postupů, to jsou doporučení, které byly zdůrazněny v průběhu konference. „Jsme nakročeni správným směrem, ale musíme najít efektivnější postupy a hlavně zformulovat srozumitelné cíle pro farmáře,“ uvedl Ing. Dobrovský z Ministerstva životního prostředí, který připomenul, že cíle, které si stanovila EU v oblasti snižování poklesu biodiverzity do roku 2010, nebudou naplněny.
Stejně tak v ochraně půdy, jako klíčového zdroje pro zemědělskou produkci, nejsou dosud do praxe zavedena účinná opatření. Bývalý evropský komisař Franz Fischler upozornil na fakt, že od poválečného období se cíle zemědělské politiky příliš nezměnily a je nutné je inovovat. „Neměli bychom udělat podruhé stejnou chybu a vydat se cestou pouhé intenzifikace, je nutné hledat rovnováhu, jak zajistit potravinovou, sociální a environmentální bezpečnost.“

Součástí Bioakademie 2009 bylo poprvé také udělování ocenění ministra zemědělství ČR Jakuba Šebesty. Za dlouholetou práci a zásluhy o vznik a rozvoj a propagaci ekologického zemědělství v ČR převzali ocenění Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., Dr.h.c. Ing. Richard Jan Barták, CSc. a Mgr. Karel Merhaut. Cenu předával osobně náměstek ministra pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Ing. Jiří Urban.

Mezi významné zahraniční účastníky letošní konference patřili například prezident IFOAM EU Christopher Stopes, Franz Fischler, bývalý komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova, Jean-François Hulot z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Urs Niggli, ředitel Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, Nic Lampkin, ředitel Výzkumného centra pro ekologické zemědělství Elm Farm a řada dalších.

Bioakademie, která tradičně probíhá v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v jihomoravské Lednici, je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí v oblasti ekologického zemědělství v regionu střední a východní Evropy. Kromě představení aktuálních vědeckých poznatků a výměny praktických zkušeností z oblasti ekologického zemědělství, je Bioakademie důležitou platformou pro neformální setkávání zemědělců, vědců, zástupců nevládních organizací a státní správy.

Letošního, v pořadí již devátého ročníku Bioakademie se účastnilo na 200 účastníků z 21 zemí. Akce proběhla pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, ministerstva školství ČR a IFOAM EU. Finanční podporu poskytla Ministerstva zemědělství ČR, Rakouska a Slovenska.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR