KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zdaňování převodu farmy

16/06/09

Odpověď ministra financí k dotazu ohledně zdanění převodu farmy mezi rodinnými příslušníky

 

Aktuální dopis od ministra financí Eduarda Janoty sumarizuje aktuální vývoj a stav u zdaňování majetku při převodu farem v rámci PUZČ. Tento problém, který vyvstal v praxi počátkem letošního roku by měl být vyřešen v pozměňovacím návrhem zákona o dani z příjmu, který je aktuálně v Senátu. Snahou ASZ ČR je, podle usnesení Rady, rozšířit toto osvobození logicky na veškeré převody zemědělského majetku mezi rodinnými příslušníky (tedy i mimo PUZČ). V současné době proto probíhají jednání se senátory k rozšíření legislativního návrhu, který byl schválen v poslanecké sněmovně a který v dopise popisuje ministr financí.