KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyrovnání podmínek  chtějí už napřesrok

03/06/09

Vyrovnat úroveň přímých plateb v nových a starých členských zemích již v roce 2010, nikoliv až v roce 2013 požadují zemědělci z nových členských zemí unie a chtějí také větší podporu producentům mléka.

 Vyplývá to z textu deklarace, kterou dnes předali eurokomisařce pro zemědělství Mariann Fischerové-Boelové účastnící se neformální rady ministrů zemědělství v Brně.

 

Na kongres nevládních agrárních organizací dnes přijeli zástupci 13 unijních zemí, včetně chovatelů mléčného skotu z Německa, Rakouska, Nizozemí a Francie, tedy starých členských států. Přes určité výhrady ze strany zejména francouzského zástupce při hlasování o textu deklarace pro ni všichni zdvihli ruku. Uvedl to prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.
Dřívější vyrovnání přímých plateb by podle dokumentu, se kterým souhlasili i zúčastnění představitelé starých členských zemí, by mělo zejména eliminovat negativní dopady finanční a hospodářské krize na rolníky v nových členských zemích.
Dotace pro zemědělce v zemích, které do EU vstoupily v roce 2004 a později, jsou nižší, než činí průměr původních členských zemí. Nově vstupující státy s takovým rozdělením plateb až do roku 2013 souhlasily v přístupových smlouvách, které unie zpravidla dodatečně nemění. Hlavní zásluhu na tom, že dotace v nových a starých členských zemích nejsou stejné má Francie, která v roce 2002 podmínila zachováním nerovností budoucí rozšiřování EU.

Zařazeno v Aktuality