KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Děčíně už překonali nejhorší

10/06/09

Zdroj: www.agroweb.cz

 Loňské výrazné kolísání cen obilovin a pomalý nájezd produkce lihovaru v Trmicích přineslo akciové společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně (ZZN) ekonomické problémy. Z větší části by je ale podnik měl již mít za sebou, ujišťuje Martin Kolář, ředitel společnosti a majitel rozhodujícího balíku jejích akcií. Jak dodal, tržby v minulých letech dosahovaly 500 – 800 mil.korun při 1 % ziskovosti. Hospodářský výsledek za rok 2008 ale zřejmě propadne 10 – 15 milionů korun do červených čísel.

 

Podnik v minulém roce u Lovosic dostavěl moderní silo s kapacitou 40 000 tun. Kromě exportu do Německa mělo sloužit především k zásobování nového průmyslového lihovaru v Trmicích, který postavila akciová společnost PLP. Jak ale Martin Kolář uvedl, lihovar oproti původnímu předpokladu fungoval až do letošního dubna ve zkušebním provozu na 30% kapacitu. „To pro něj nebylo ekonomicky výhodné, což se přeneslo i na nás,“ uvedl. Jak dodal, nyní lihovaru dodávají denně 600 – 850 t obilnin, jde výhradně o krmnou pšenici a tritikale.

Příliš vysoká cena
Další problémy souvisely s tím, že ze sklizně 2008 vykoupilo ZZN Děčín pro tento účel velké množství drahého obilí. „Určitou dobu jsme na tom byli s finančními prostředky velmi špatně. Přivezli jsme zboží od zemědělců, doběhly termíny splatnosti, lihovar neodebíral a dostali jsme se na hranu insolvence,“ popisuje ředitel. Jak dodal, od listopadu loňského roku informovali svoje dodavatele finančních problémech a zhruba s 90% se domluvili na úpravě ceny a rozložení plateb. „Jen díky nim jsme celou situaci zvládli. Nebýt zemědělců, kteří nám i přes uzavřené smlouvy ustoupili v cenách a ve splatnostech tak nevím, jak by to s firmou na Silvestra vypadalo,“ uvedl Martin Kolář. Předpokládá ale, že k poslednímu červnu tohoto roku maximum svých závazků vůči dodavatelům vyřeší. Pokud by se to nepodařilo, je podle svých slov připraven prodat část společnosti, nebo umožnit vstup dalšího subjektu.
Martin Kolář soudí, že vstřícné jednání dodavatelů bylo nejlepším východiskem pro všechny strany: „Lihovar bude při zhruba 22 000 tunách měsíční spotřeby prakticky největší jednotka v republice z pohledu odběru obilovin na jednom místě s vlivem na cenotvorbu v regionu do 150 km. Většina zemědělců vzhledem k přebytku krmného obilí v Evropě a dalšímu poklesu stavů zvířat tuto situaci vnímá. Pokud by letos byla slušná úroda k více než milionové zásobě, která v republice je, tak bude lihovar zajímavá odbytová cesta.“
Jak také dodal, při realizaci další sklizně se budou snažit přihlížet k potřebám dodavatelů, kteří jim pomohli i na úkor vlastní ekonomiky. Bonusem může být i sušení kukuřice v lovosickém sile za příznivou cenu. „Při odsušku patnácti tunoprocent zaplatí zákazník díky nové technologii 45 korun místo 65 korun,“ konstatoval Martin Kolář.
Při výkupu letošní sklizně ale budou opatrnější. Martin Kolář uvedl, že nebudou kupovat velký objem komodity za pevné ceny, pokud nebudou mít zajištěnou realizaci. „Zřejmě se bude vykupovat v dvouměsíční pevné ceně, která by se vyhlašovala s přihlédnutím k tržní,“ vysvětlil. Dosavadní rámcová smlouva hovořila o ceně 2600 Kč/t u zemědělce a příplatcích za škrob, které mohly dosáhnout až 200 Kč/t.

Středisko funguje dobře
V sile v Lovosicích podle vyjádření ředitele loni zmanipulovali 60 – 70 tis. tun komodit a usušili cca 15 tis. tun mokré kukuřice. „Z tohoto pohledu s ekonomikou střediska nemáme žádné problémy. Logisticky jsme ho postavili na velmi dobrém místě z pohledu nakládky do lodí, vlečky či na kamiony,“ dodal ředitel. Exportovali také zhruba 12 000 tun semene řepky (prakticky celý vykoupený objem) a několik tisíc tun dalších komodit. Vyrobili 25 tis. tun krmných směsí, z 90 % určených pro drůbež. Dosud vykupovali také GM kukuřici. Zda ji v tom budou pokračovat dál záleží mimo jiné na tom, jestli ji bude vykupovat lihovar. Obchodují také s vedlejším produktem lihovaru – výpalky, které jako krmivo prodávají v tuzemsku i do zahraničí.

Krize bez přímého vlivu
Jak Martin Kolář uvedl, ekonomická krize je přímo nepostihla. Projevila se ale v ochotě bank k půjčování peněz. „Za šest měsíců nám snížily dispoziční finanční rámec o 100 milionů, tedy o 50 %. Nyní splácíme posledních deset milionů a máme signál, že jsme z pohledu banky na únosném rámci financování. Pokud ale oslovíte jiné finanční ústavy a nejste mimořádný klient, těžko vám vůbec někdo finanční prostředky půjčí.“ Mimo to podnik propustil deset zaměstnanců a podle ředitele jich má v současné době 40.
Jak Martin Kolář ale také dodal, z jejich pohledu se příznivě projevila fůze Agropolu a Agrofertu. „Posílí nezávislé subjekty, protože někteří producenti nechtějí být jen u jednoho dodavatele a odběratele. Za poslední měsíc se na nás obrátilo několik firem s požadavkem na dodávky krmných směsí a realizaci zemědělských komodit,“ shrnul.
Ekonomický stav podniku a výhled do budoucna plánuje svým dodavatelům oznámit koncem měsíce června na semináři.

Zařazeno v Aktuality