KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Třetina vepřového masa je z dovozu

16/06/09

Vyhodnocení kontrol prodeje a značení vepřového masa dalo jasně najevo skutečnost, že úroveň prodeje je dobrá. Zároveň se potvrdil předpoklad, že 31,4 procenta objemu vepřového je z dovozu.

 

 

V první polovině letošního května uskutečnila Agrární komora ČR prostřednictvím zástupců jednotlivých okresních agrárních komor individuální kontroly prodeje a značení vepřového masa ve dvanácti obchodních řetězcích po České republice. Výsledky znázorňuje tabulka.

Celkově bylo 47 komorami provedeno 121 fyzických kontrol, které zahrnuly 3403 vzorků baleného i nebaleného vepřového masa. Z tohoto množství bylo českého původu 68,6%, což je 2334 vzorků, z dovozu bylo 1069 vzorků. Naprosto rozhodující podíl zjištěných dovozů je původem z Polska, jde o 24,3%, (827 kusů). Další země jsou zastoupeny již jen v počtu desítek kusů (Slovensko, Německo, Rakousko, Dánsko, EU).

Šetření ukázalo, že podíl tuzemské a zahraniční produkce souvisí především s obchodní politikou řetězců a je případ od případu diametrálně odlišný. Jednoznačně nejvíce se může podle provedeného šetření spotřebitel s vepřovým masem z dovozu setkat v obchodech Albert, Lidl a Tesco.

Kontroly byly vedeny podle stanovené metodiky (datum a místo kontroly, jméno kontrolora, počet kontrolovaných kusů masa celkem, jeho původ, případné prohřešky) a jejich cílem bylo udělat průzkum podílu prodeje tuzemského masa a masa z dovozu a zároveň měl zhodnotit úroveň prodeje. Z každé kontroly byl pro potřeby vyhodnocení zapsán protokol.

Celkově vyznělo hodnocení úrovně prodeje velmi dobře. Až na několik málo případů, kdy nebyla možnost identifikovat zemi původu, nebyly nalezeny případy matení spotřebitele, prodej zboží po datu spotřeby, nedodržování prodejních podmínek (např. teplota, značení). Naopak, některé řetězce přímo účelově a zřetelně označují původ masa z České republiky (např. Billa).

Agrární komora ČR i přes značnou část podílu masa zahraničního původu hodnotí samotnou úroveň prodeje vepřového masa jako velmi dobrou.

 

Vyhodnocení kontrol prodeje a značení původu vepřového masa

 

 

Jiří Felčárek, Agrární komora ČR