KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Soutěž – starosta roku 2009

16/06/09

Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané. Proto právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování.

Poštovní spořitelna – STAROSTA ROKU 2009 (2009)

uzávěrka: 3.9.2009 Přijímáme žádosti o podporu projektů

 • Vážíte si svého starosty či starostky za práci pro vaši obec?
 • Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí vašeho starosty/starostky a občanů ?
 • Žije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi či starostce poděkovat?

Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané. Proto právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování.

JAK NOMINOVAT SVÉHO STAROSTU ČI STAROSTKU DO SOUTĚŽE?

Nominaci (přihlášku do soutěže) může vyplnit a zaslat osoba starší 18 let. Vyplněnou přihlášku musí podepsat nejméně 20 osob trvale nebo přechodně žijících v dané obci a přihláška musí být odeslána nebo osobně doručena do Nadace VIA nejpozději do 3. září 2009 (rozhoduje datum poštovního razítka na obálce).

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT? ?

Nominace posoudí odborná hodnotící komise, která na základě bodového hodnocení vybere 5 kandidátů postupujících do 2. kola. Ve 2. kole členové komise navštíví všech 5 kandidátů, aby se na místě seznámili s jejich prací a s fungováním obce. Následně komise vybere vítězného starostu/starostku, který získá titul Starosta roku a pro svou obec finanční prémii ve výši 100 000 Kč.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE?

vyhlášení soutěže – 29. května 2009
uzávěrka pro příjem nominací – 3. září 2009
hodnocení nominací odbornou hodnotící komisí – do 1. října 2009
návštěva 5 finalistů – 12. až 23. října 2009
výběr vítěze hodnotící komisí – první týden listopadu
vyhlášení vítěze a slavnostní předání cen – druhá polovina listopadu

CO BY MĚL SPLŇOVAT IDEÁLNÍ KANDIDÁT NA CENU STAROSTA ROKU?

 • Musí být v době nominace ve funkci starosty obce do 2 000 obyvatel, přičemž nezáleží na tom, jak dlouho tuto funkci zastává.
 • Měl by se starat o ekonomický, kulturní a společenský rozvoj obce (a tedy by měl být schopen získávat pro obec peníze a podporovat její kulturní a společenský život).
 • Měl by vycházet vstříc zájmům místních spolků a občanů.
 • Měl by se snažit o trvale udržitelný rozvoj obce (měl by strategicky plánovat rozvoj obce v souladu s kapacitou infrastruktury a životním prostředím).
 • Měl by komunikovat s občany, zapojovat je do rozhodování o veřejných záležitostech a podrobně informovat o rozhodnutích zastupitelstva.
 • Měl by se starat o potřeby občanů (např. dopravní spojení, dostupnost zdravotní péče a školy).
 • Měl by svou práci v úřadu vykonávat tak, aby se lidem v obci dobře žilo, nestěhovali se pryč, a aby si svého starosty/své starostky vážili.

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ PŘIHLÁŠKY ZE SOUTĚŽE

 • nedodržení podmínek soutěže
 • nedostatečně vyplněná přihláška
 • chybějící podpisy

BLIŽŠÍ INFORMACE

Kontakt:
document.write(‚‚+’Kateřina Bláhová’+‘‚)
Kateřina Bláhová, 233 113 370, 732 405 492, nebo osobně po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1.

text vyhlášení ke stažení (doc, 128.5 kB)
formulář ke stažení (doc, 166.5 kB)

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova