KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pronájem honiteb zvýší zisk

19/06/09

Zdroj: www.agroweb.cz

Pronájem honiteb zvýší zisk

Alterová Libuše (18.6.2009)

Až o 11 procent vyšší příjmy ze svých honiteb očekává státní podnik Lesy ČR (LČR). Důvodem by měl být zejména pronájem honiteb, které podnik zatím měl ve své režijní správě. Podle mluvčího LČR Michala Kačeny mají LČR 1091 honiteb, které již nyní z téměř 90 procent pronajímají. Výběrová řízení na pronájem vyhlásily LČR v květnu, a to na 51 honiteb. Přihlásilo se do nich přes 200 zájemců, kteří uspěli u 46 honiteb. TY se budou pronajímat za celkové roční nájemné 16 milionů korun. V pěti případech nájemce vybrán nebyl a LČR vypíšou řízení znovu. Po uzavření všech 51 aktuálních výběrových řízení budou LČR 974 honiteb pronajímat a na 117 budou hospodařit samy.

Zařazeno v Lesnictví a myslivost