KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozor, změna doručování!

22/06/09

1. července 2009 vstoupí v účinnost novela občanského soudníhu řádu. Ta mimo jiné přinese i změnu v systému doručování soudních zásilek.

 

Nová úprava přenese odpovědnost za doručení písemností na adresáta. Bude zde platit tzv. fikce doručení, to znamená, že zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. Nikdo už se tak nebude moci vyhýbat převzetí zásilky a brzdit soudní projednání věci. Stránka je zaměřena na fyzické osoby, protože právnickým osobám bude datová schránka zřízena automaticky.

 

http://reformajustice.cz/cz/souhrnna-novela-obcanskeho-soudniho-radu/konec-zapirani/index.html

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky