KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Platby LFA se od příštího roku změní

16/06/09

Zdroj: ČSCHMS

Již několikráte jsme vás informovali o tom, že na půdě Evropské komise se připravují změny v definicích LFA oblastí (kromě horských). Tyto změny by však měly začít platit nejdříve v roce 2014 – do té doby zůstává v platnosti současný systém. Co je ale aktuální mnohem více je to, že již od příštího roku dojde pro platbu LFA k navýšení minimálního zatížení TTP ze současných 0,2 VDJ/ha TTP na 0,3 VDJ/ha TTP. Důvodem pro tuto změnu je snaha Ministerstva zemědělství o zmírnění poklesů stavu skotu, která vyplývá z dlouhodobě neutěšeného stavu v sektoru chovu skotu.

I když se nakonec podařilo vyjednat mnohem nižší zvýšení než bylo původně plánováno (uvažovalo se i o hodnotách 0,5 až 0,6 VJD/ha), může se pro některé chovatele jednat o výraznou změnu se kterou je nutno počítat a v dostatečném předstihu se jí přizpůsobit.

Je rovněž možné, že dojde také ke změně v termínu pro zjišťování průměrného zatížení TTP. Evropská komise totiž vyjádřila nesouhlas s jediným datem, ke kterému je v České republice intenzita počítána. Toto je však zatím ve stádiu diskusí a není zatím nic definitivního.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF