KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O úspěchu veterinární diplomacie v Paříži

09/06/09

Zdroj: SVS ČR

Celý uplynulý týden (24. – 29. 5.) probíhala jednání na zasedání Mezinárodního úřadu pro zdraví zvířat – OIE (Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health) v Paříži. Země EU zastupovala v rámci předsednictví naše republika, jmenovitě Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR.

 

OIE sdružuje přibližně 170 zemí celého světa a ČR je jednou z 28 zakládajících zemí v roce 1924.

Na jednání v Paříži naši zástupci absolvovali tři koordinační mítinky, které připravovaly společnou pozici 27 členských zemí EU pro volbu kandidátů do pracovních skupin OIE a pro úpravu terestriálního kódu zdraví zvířat. Naši zástupci celkem jedenáctkrát vystoupili jménem všech členských zemí EU k projednávaným tématům. Byl schválen terestriální kód zdraví zvířat, byly dohodnuty a schváleny jednotné postupy při zdolávání nákaz zvířat závazné pro všechny země, které jsou členy OIE, a které ovlivňují celosvětově obchod  s živými zvířaty a potravinami živočišného původu.

V průběhu jednání OIE byla zorganizována schůzka na úrovni zástupců EU a Ruské federace, která navazovala na jednání v Praze u „kulatého stolu“ ve dnech 25. – 26. 3. 2009. Hlavní témata jednání byly zejména podmínky exportu mléka, mléčných výrobků, masa, masných výrobků, ale i problematika fytosanitární. V Paříži navíc šlo o certifikace vývozu živých zvířat do Ruska a o splnění veterinárních požadavků ruské legislativy. V závěru pařížského jednání bylo konstatováno, že jsou nutná další technická jednání, včetně jednání na politické úrovni, Evropská komise – Ruská federace.

Důležitým bodem jednání OIE bylo najít společnou platformu pro stanovení výše členských příspěvků jednotlivých zemí včetně příspěvků na zakoupení budovy OIE a zdá se, že kritériem bude nejen velikost členské země, ale i další kritéria. I zde budou nutná další jednání, zejména na úrovni vlád jednotlivých členských zemí.

Podle Milana Maleny byla jednání, která byla vedena v rámci CZ PRES úspěšná a přínosná. Podařilo se nám připravit a prosadit společný postoj k veterinárním standardům (terestriální kód), a rovněž se nám podařilo prosadit do pěti výborů OIE zástupce podporované všemi 27 členskými zeměmi EU.

Je dobré si uvědomit, že OIE má významný vliv na světový obchod s živými zvířaty a potravinami živočišného původu, zejména z pohledu možného přenosu nákaz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz, 3.6.2009

Zařazeno v Veterinární správa