KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová služba pro zemědělce – vyhledávání zemědělských strojů a služeb on-line

12/06/09

Zdroj: www.asol.cz

 

Zemědělské služby, jejich využívání, nebo naopak poskytování neodmyslitelně patří ke každodenní praxi mnoha současných zemědělců. Ti, kteří služeb využívají, tím řeší jednak nedostatek vlastních kapacit v době špiček zemědělských prací, nebo se jim jednoduše pořízení sezónních strojů do svého vlastnictví nevyplatí. Záleží jim na kvalitě a rychlosti provedení daného úkonu, ale špičková sezonní technika bývá většinou velice drahá.
    Zemědělci, kteří agroslužby hledají, dosud neměli moc možností, jak si správně a pohodlně vybrat a najít vhodného poskytovatele. Byli závislí buď na tu a tam se vyskytující krátkodobou inzerci profesionálních poskytovatelů agroslužeb a nebo na své známé, kteří jim poradili, většinou zase svého známého.
    Naopak zemědělci, kteří si zmíněné vybavení  již pořídili a jsou dobří hospodáři, se snaží je využít pokud možno na 100% a služba ASOL je výbornou možností jak si vydělat něco "navíc". Dále jsou tu podniky a firmy, které se na poskytování zemědělských služeb přímo specializují a zaměřují a výnosy z této činnosti tvoří převážnou část jejich příjmů.
    Profesionálové nabízí svoje služby prostřednictvím různých databází firem nebo pomocí krátkodobé inzerce. Podniky, které si službami pouze "přivydělávají" většinou nepropagují nikde a spoléhají se pouze na známosti.

    Uvědomili jsme si, že zmíněnou situaci u nás zatím nikdo neřeší. Že zde neexistuje žádná služba, která by oběma stranám usnadnila život. A nabízejícím šetřila prostředky, které dosud vynakládali na většinou neefektivní propagaci. A poptávajícím zase umožnila si toho nejvhodnějšího vybrat pohodlně a na jednom místě.

    Proto právě přicházíme na náš trh se službou ASOL- Agro Služby On Line. Jak již název napovídá, jde o webový portál, určený právě k výše zmíněným účelům. Je to na českém internetu naprostá novinka. To nové spočívá v tom, že nabídky jsou zde řazeny ne podle firem a poskytujících, ale právě podle druhů služeb a druhů strojů, kterými se tyto služby provádějí. Jakási obdoba vytěžovaní v nákladní dopravě, tzn, jakési internetové "vytěžování zemědělských strojů".

ASOL – agroslužby -onlinewww.asol.cz – je server určený pro kontinuální zprostředkovávání kontaktů poskytovatelů a příjemců služeb pro zemědělce.

    Základem služby ASOL je databáze zemědělských strojů určených ke službám a ostatních nabízených služeb pro zemědělce.

Databáze nabídek:
    Databáze aktivních nabídek – oborově členěná databáze nabídek na služby pro zemědělce nebo na stroje určené pro využití ve službách.
    Při registraci nabídky dojde k vytvoření profilu nabídky, což je webová stránka, na které jsou uvedeny nabízené parametry služby – druh služby, typ stroje, jeho fotografie, časová dostupnost služby, akční rádius, případně i cena práce, výkonnost a další informace, které chce poskytovatel zákazníkům sdělit. Tyto profily se zobrazují poptávajícím hledajícím v databázi. Databáze je opatřena filtrem umožňujícím hledání podle těchto parametrů.
    Nabídky jsou v databázi řazeny nejdříve podle zaplacené délky registrace a potom podle data zaregistrování nabídky.
    Nabídky zaplacené na delší dobu jsou v databázi a výpisech vyhledávání uvedeny před nabídkami placenými na kratší období.
    Nabídky registrované dříve jsou v databázi a výpisech vyhledávání uvedeny před nabídkami registrovanými později. Tím jak nabídkám končí platnost, ostatní se v databázi i výpisech posouvají výš a výš. Dále je vytvořen osobní profil poskytovatele služby, který je přístupný pouze jemu, a to na základě hesla. Tam má poskytovatel uvedeny všechny svoje registrované nabídky a má možnost kdykoli editovat jejich parametry.
    Nabídky jsou v databázi evidovány dlouhodobě. Poskytovatelům služeb jsou kontinuálně posílány kontakty na poptávající, u kterých došlo ke shodě nabízených a poptávaných parametrů služby. Zveřejnění nabídky je zpoplatněno, poskytovatelé služby si sami určí délku registrace jejich nabídky (1 až 12 měsíců). Při souběžné registraci více nabídek od jednoho subjektu jsou poskytovány slevy.
    V porovnání s nahodilou jednotlivou inzercí, a hlavně vztaženo k efektivitě takto vynaložených prostředků, se domníváme, že poplatky za službu ASOL jsou více než zajímavé.
 
Služby pro poptávající:
    Ti, kteří službu naopak hledají, mohou zmíněnou databází nabídek jen pasivně listovat, podle zvolených parametrů filtrovat, nebo mohou svoji poptávku aktivně zaregistrovat. Po registraci je vytvořen profil poptávky. Je to webová stránka, na které je uveden druh požadované služby, lokalita a požadovaný termín. Poptávající pak kontinuálně dostávají kontakty na vyhovující poskytovatele. I poptávky jsou evidovány dlouhodobě, takže poptávající získají kontakty i na nově registrované poskytovatele.
    Tato služba je zcela zdarma, registrace poptávky zaniká dnem realizace služby.
    I poptávajícímu je vytvořen osobní profil, přístupný na základě hesla. Poptávající tak může parametry své poptávky kdykoli průběžně měnit.

    Jakmile dojde ke shodě nabízených a poptávaných parametrů jsou obě strany  automaticky informovány emailem, zprávami na příslušných profilech služeb a profilech poskytovatelů a také pomocí SMS. Tato služba je  kontinuální, dlouhodobá, obě strany průběžně dostávají i nově registrované profily.

    V.I.P. poskytovatelé – jde o službu za příplatek.  Je určena především pro profesionální poskytovatele a podniky služeb, kterým záleží na kvalitní propagaci a hlavně také na propagaci vlastní firmy, zázemí, a dalších produktech. Registrace VIP nabídky je potom v délce trvání 12 měsíců. V.I.P nabídka je v databázi nabídek uvedena přednostně. Přednost před běžnými nabídkami má také ve výpisech vyhovujících poskytovatelů zasílaných poptávajícím.
Navíc je i firma poskytovatele umístěna v katalogu V.I.P poskytovatelů, členěném podle území. V tomto katalogu mají nabízející  rozšířenou možnost prezentace jejich firmy (vlastní www stránky, fotky atd.).

    Co říci závěrem – věříme, že služba ASOL – Agro Služby On Line přispěje k usnadnění života zemědělců. Naše ambice jdou dál – chceme pomocí ASOLu využívání agroslužeb v ČR ještě více zintenzivnit a rozšířit. Domníváme se, že pokud zde existuje náš web, může každý zemědělec více zvažovat, jestli si ten který drahý stroj opravdu musí kupovat a zda by pro něj nebylo ekonomičtější využít na danou operaci službu. A jak jsem psal v úvodu, těm, kteří tuto investici do vlastní techniky  již uskutečnili, se takto nabízí daleko více možností, jak ji maximálně využít a přivydělat si službou, než tomu bylo dosud.

za ASOL team  Ing. Radovan Vašíček

 

Autor: PR článek

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC