KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nitrátová směrnice

25/06/09

Legislativa a metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Autoři:Jana Wollnerová, Jan Klír – VÚRV Praha, v.v.i.

 
Nařízení vlády č.103/2003 Sb. s komentářem
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. a nařízení vlády č. 108/2008 Sb. s komentářem

Přiložené dokumenty:
METODIKA_NS.pdf
NV_NS_108_2008_s_komentarem.pdf