KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Návrh změn pravidel prodeje státní půdy

12/06/09

Zdroj: www.agroweb.cz

 Lidé, kteří si v minulosti podle zákona o podmínkách prodeje státní půdy koupili od Pozemkového fondu státní zemědělskou půdu, mají možnost ji třicet let splácet. Sněmovní zemědělský výbor v tomto týdnu doporučil, aby ji mohli na základě vládní novely převést také na své blízké, tedy na sourozence, manžely či manželky nebo prodat právnické osobě. Nesplacený dluh za půdu by se přitom převedl na nabyvatele. Uvedl to předseda sněmovního zemědělského výboru Jiří Papež.

 

Při převodu státní půdy by mělo být podmínkou podle vládní novely, aby nabyvatel nejméně tři roky provozoval v daném katastrálním území zemědělskou výrobu. Podle dosavadního zákona bylo možné prodat půdu pouze fyzické osobě, a to pouze se souhlasem Pozemkového fondu.
Dále poslanci z výboru navrhli omezit předkupní právo státu na zemědělskou půdu. Předkupní právo by podle Papeže zaniklo splacením ceny za pozemek, nejdříve ale patnáct let od zápisu majitele do katastru. To znamená, že předkupní právo státu zanikne u prvních nabyvatelů, kteří půdu koupili například v roce 1999 a zaplatili ji hotově, už v roce 2014, vysvětlil.
Výbor dále podle Papeže doporučil z vládní novely zcela vypustit opatření týkající se lesních pozemků. V této části se počítalo například s tím, že státní lesní pozemek, který obklopují obecní lesy, by mohl stát les na obec převést. To by platilo i naopak, les uprostřed státního by mohl získat stát.

Zařazeno v Aktuality