KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Návrh na prodloužení promlčecí doby

16/06/09

Senátoři navrhují prodloužení promlčecí lhůty o pět let

Senátor Jiří Liška podal návrh na změnu v tzv. transformačním zákoně. Vzhledem k tomu, že se blíží promlčecí lhůta k dokončení vypořádání majetkových podílů oprávněných osob (6. 11. 2009), obsahuje návrh prodloužení této promlčecí doby z deseti na patnáct let. Tato změna by proto umožnila povinným osobám vypořádat podíly bez nutnosti soudního řízení. Návrh je v příloze článku.