KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k dodaňování transformačních podílů ZD a zdaňování prodeje zem. majetku osobě blízké  

09/06/09

Zdroj: AK ČR

Nezdaňování rozdílu mezi nominální hodnotou  majetkových podílů stanovených podle předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou se řeší novelou zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Tato zákonná úprava nahradí pokyn MF D-108.

 

V této novele se řeší i nezdaňování příjmu jak z darování tak i z prodeje majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti.

Návrh novely zákona prošel úspěšně schvalovacími procedurami v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 16.6. bude projednán v Hospodářském výboru Senátu a 17.6. na plénu Senátní sněmovny.

Datum účinnosti se předpokládá od 1.7.2009.

Pokud již došlo k vyměření daně z rozdílu v transformačních podílech je možno využít všech zákonných možností a odvolávat se. Takové případy prosím oznámit na sekretariat@akcr.cz – pro Ing. Záhorku.

V Praze 3.6.2009      

Ing. Jan Záhorka