KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace na energetické plodiny

16/06/09

Letošní sklizeň je poslední, na kterou mohou pěstitelé získat podporu pro plodiny na energetické využití. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímal žádosti prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov ministerstva zemědělství do letošního 15. května. Fialová Zuzana (12.6.2009)  Fond evidoval celkem 525 žádostí na plodiny pěstované na ploše více než 41 tisíc hektarů. Od příštího roku […]

Letošní sklizeň je poslední, na kterou mohou pěstitelé získat podporu pro plodiny na energetické využití. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímal žádosti prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov ministerstva zemědělství do letošního 15. května.
Fialová Zuzana (12.6.2009)

 Fond evidoval celkem 525 žádostí na plodiny pěstované na ploše více než 41 tisíc hektarů. Od příštího roku již Evropská unie tento dotační titul, zavedený v roce 2007, zrušila. Uvedl to tiskový mluvčí SZIF Vladimír Voráček.

 

Připomněl, že základní sazba na hektar energetických plodin činí 45 euro, ale pouze na maximálně zaručenou rozlohu dva miliony hektarů v celé EU. Pokud by celková výměra, na kterou je žádáno o podporu, byla větší než maximální zaručená plocha, byla by sazba úměrně tomu krácena. SZIF jen za první rok existence této dotace v loňském roce, kdy proplácel žádosti za rok 2007, uhradil českým zemědělcům na energetické plodiny 37 783 189 korun. Výplaty této podpory za rok 2008 probíhají v těchto dnech, a i letos částka, kterou SZIF pěstitelům energetických plodin proplatí, přesáhne tři desítky milionů korun. Zemědělská půda, na kterou je požadováno poskytnutí finanční podpory, musí být na žadatele vedena v evidenci nejméně ode dne doručení žádosti fondu do 31. srpna roku sklizně energetické plodiny. Po celé období, po které je na žadatele vedena v evidenci, musí být zemědělsky obhospodařována, a to plně v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu, dodal Voráček.

 

Zařazeno v Aktuality, SZIF