KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Založení Evropské bioplynové asociace

15/05/09

Zdroj: www.agronavigator.cz

Jedenáct národních bioplynových asociací založilo 3. února 2009 Evropskou bioplynovou asociaci EBA na podporu trvalého rozvoje produkce bioplynu v Evropě.

Jedenáct národních bioplynových asociací založilo v rámci 18. sjezdu Německé bioplynové asociace, dne 3. 2. 2009, Evropskou bioplynovou asociaci EBA (European Biogas Association). Cílem této organizace je podpora trvalého rozvoje produkce bioplynu v Evropě.

Mezi zakládající členy organizace patří zástupci z Německa, Itálie, Litvy, Lotyšska, Rakouska, Polska, Rumunska, Švýcarska, Španělska, České republiky a Maďarska. Sídlem organizace je Brusel. Členem představenstva nově vzniklého sdružení je i Jan Štambaský z České bioplynové asociace. Evropská organizace chce provázat národní organizace a předkládat společné záměry na evropské úrovni. Organizace bude spoluvytvářet legislativu tohoto oboru, která se v Bruselu tvoří, prosazovat jejich záměry a optimalizovat sdílení informací.

Počet bioplynových stanic výrazně roste po celé Evropě. Kromě Německa s přibližně 4000 stanicemi a Rakouska s více než 300 stanicemi nastal boom také ve východoevropských zemích. Jen v České republice bylo v loňském roce postaveno 40 nových bioplynových stanic.

Odpady, 2009, č. 3, s. 6

Zdroj: Agronavigátor.cz