KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákonné povinnosti firmy v oblasti ekologie

20/05/09

Zdroj: Nakladatelství Forum

Termín a místo: středa, 10. 6. 2009, Praha

Přednáší: Ing. Jarmila Zahornadská, PhD.

Program:  Každoročně provede Česká inspekce životního prostředí ve firmách více než 15 000 kontrol, z nichž téměř pětina končí uložením pokuty. Celkový roční objem pokut se pohybuje v řádech stovek milionů korun. Správní rozhodnutí nápravného charakteru navíc může vést až k zastavení provozu firmy! Značná část pochybení je způsobena pouze neznalostí podnikatelů. Na praktickém semináři si proto osvojíte jak splnit aktuální legislativní požadavky, které se týkají právě vaší organizace v oblasti životního prostředí. Podrobné informace o programu, lektorce a přihlášku naleznete pod tímto odkazem zde nebo se můžete přihlásit on-line.

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Radana Viceníková                                                      

Odborná redaktorka


Nakladatelství FORUM s.r.o.
Na Březince 1513/14
150 00 Praha 5
Tel. 251 550 576, Fax. 251 512 422

office@forum-media.cz
www.forum-media.cz