KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prodloužení lhůty na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH

13/05/09

Informace pro žadatele v opatření IV.1.2., kteří zaregistrovali Žádost o dotaci v 6. kole příjmu žádostí.

Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr Gandalovič lhůtu na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH v Pravidlech pro opatření IV.1.2. pro 6.kolo příjmu žádostí. Místní akční skupiny tak budou mít více času na přípravu a projednání příslušné úpravy projektů ve svých zastupitelstvech i směrem k bankám.

„Tento krok umožní žadatelům řádně připravit a projednat příslušné úpravy projektů v rámci svých zastupitelstev i směrem k bankovním institucím. Státní zemědělský intervenční fond vyjde všem žadatelům, kteří budou předkládat úpravy projektů, maximálně vstříc,“ řekl ministr Gandalovič.

Pro Žádosti IV.1.2. předložené v 6. kole příjmu žádostí byla lhůta na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH prodloužena ze 14 na 60 dní. Tento termín začíná běžet den následující po odeslání Žádosti o doplnění neúplné dokumentace žadateli, týká se pouze dotčených žadatelů – veřejnoprávních subjektů (obce, svazky obcí, které jsou neplátci DPH) a pouze opravy ve vztahu k nezpůsobilému výdaji DPH. O této skutečnosti budou příslušní žadatelé informováni prostřednictvím svých MAS.

V rámci administrativní kontroly je třeba provést úpravy projektů předložených v únoru v 6. kole tak, aby byly v souladu s platným výkladem Evropské komise k otázce neuznatelnosti DPH pro obce a svazky obcí.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR