KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka  "Chovatelé dojného skotu mají šanci! "

07/05/09

Zdroj: AK ČR

 

 

V období, které zejména tržní cenou mléka nepřispívá ke spokojenosti chovatelů mléčného skotu nabízí Společnost mladých agrárníků České republiky a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně akci, která může pomoci těmto podnikatelům zlepšit ekonomiku chovu či připravit se na další podnikání. Zdarma je pro chovatele připravena akce zaměřující se na vhodný přístup k chovatelským podmínkám a technologiím a výživě a krmení dojnic.

Cílem projektu  je seznámit chovatele skotu či potenciální žadatele o dotaci zaměřující se na investice v chovu dojného skotu s aktuálními poznatky v této oblasti také s ohledem na zásady welfare a systém kontrol podmíněnosti (cross-compliance). Stěžejní program bude  spojen s třemi oblastmi:

  • Technologie ustájení – praktické ukázky různých typů ustájení skotu, důležité momenty při navrhování nových technologií, úprava stávajících technologií, vliv na užitkovost dojnic, chování dojnic a vzájemný vztah chování – technologie – užitkovost.
  • Mikroklima, větrání, hygiena – ukázka větracích systémů, způsoby větrání, zhodnocení účinnosti větracích systémů, zásady udržení vhodného mikroklimatu ve stáji dojnic, zásady odklizu hnoje a vlivu podestýlky na mikroklima ve stáji, vliv na užitkovost dojnic, návrhy opatření ve stávajících stavbách, ukázky měření škodlivých plynů přímo na místě a v různých částech haly, vlivu nevhodných systémů odklizu hnoje na mikroklima
  • Výživa dojnic – praktické ukázky hodnocení krmné dávky, zásady sestavování krmné dávky a krmení dojnic a odchovávaných jalovic; ukázka hodnocení struktury směsné krmné dávky – metody hodnocení v podniku na místě a během krmení.

 

Akce bude zahrnovat praktické ukázky přímo v provozních podmínkách chovu dojného skotu na Školním zemědělském podniku v Žabčicích a účastníci, kterých bude přítomno maximálně 20, budou moci také individuálně konzultovat přístupy ve vlastním podniku. Tento způsob umožní předvést praktické kroky přímo na farmě, které mohou pomoci chovatelům naplánovat investice i zhodnotit každodenní praxi, která má vliv na zdravotní stav a užitkovost dojnic či efektivitu vynaložených nákladů. Jednotlivá témata povedou pedagogové a výzkumní pracovníci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Gustav Chládek, prof. Petr Doležal, dr. Zdeněk Havlíček. Účastníci se také budou moci získat informace o kontrolách podmíněnosti (cross-compliance) a možnosti splnění těchto podmínek či o dotačních titulech umožňujících získat podporu pro investice v chovech dojného skotu. Akce je primárně zaměřena na drobné chovatele dojného skotu a zootechniky působící ve větších podnicích. Zváni jsou ovšem všichni zájemci. Věříme, že Vás uvedená nabídka zaujala a jste srdečně zváni k účasti.

Z důvodu omezeného počtu účastníků, který zajistí vhodný přístup k praktickým ukázkám a možnost řešení individuálních problémů, proběhne totožná akce ve třech termínech a to 7., 13. a 21. května 2009. Akce proběhne vždy od 8.00 do 16.00 na adrese Školní zemědělský podnik Žabčice, Žabčice 53. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno také zdarma. V případě Vašeho zájmu oznamte prosím svoji účast na jednom z uvedených termínů na telefonním čísle 608 476 325 u Ing. Pavly Šiškové, Ph.D. či na e-mailu mares@smacr.cz. Na uvedených kontaktech budou zodpovězeny také Vaše případné dotazy.

 

Šance pro chovatele dojnic ke stažení

Zařazeno v Pozvánky