KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborný seminář "Nakládání s lesy – kontrola a sankce"

28/05/09

Český spolek pro péči o životní prostředí ČSPŽP

 

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

– ČSPŽP –

 IČO 266 66 294 ,DIČ CZ 266 66 294 .

                                             Registrace ČSPŽP: MV dne 18.5.2004  pod č.j. VS/1 –  1/57 412/04 – R  

  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

 

 

 

 

 

Vás srdečně zve na ODBORNÝ seminář,

pořádaný ve spolupráci

s Dendrologickou POBOČKOU DobŘichovice

České LesnickÉ SPolečNosti

 

 

 

NAKLÁDÁNÍ S LESY – KONTROLA A SANKCE

 

 

 

 Uskuteční se  v pátek, 12. června 2009

v místnosti č. 319 budovy ČSVTS

v Praze 1, Novotného lávka č. 5

od 10,00 hod.  do cca 16 hod.

 

  

 

 

Seminář zajišťují: Ing.Libuše Deylová – Český spolek pro péči o životní prostředí

                                tel.: 221 082 365, 241 493 381 mobil: 736 414 463,  fax: 222 222 155,

                                               e-adresa: cspzp@csvts.cz; libuse.deylova@csvts.cz

                                             Ing. Iva Kubátová Česká lesnická společnost

                                               pobočka Dendrologická Dobřichovice

                                               tel. 731 576 710; e-adresa: cesles.dd@seznam.cz

   Seminář je určen pracovníkům veřejné správy,  odborníkům, pracovníkům zabývajícím se životním prostředím, právníkům, PODNIKATELŮM, učitelům všech stupňů – široké odborné veřejnosti.

                         

 

PROGRAM

 

 

  9.30 h.   Prezence

 

10.00 h.   Zahájení  semináře

                 Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

 

10,05 h.   Lesy, lesní hospodářství

                Ing. Jiří Novák, MZe

 

10.35 h.    Lesnická legislativa

                 JUDr. Martin Flora,PhD., MZLU Brno

                

11.05 h.   Ekonomika a oceňování hodnot lesa

                Prof. Ing. Luděk Šišák, ČZU Praha

 

11,35 h.    Význam lesa pro životní prostředí

                 Ing. Jiří John, MZe

 

12,05 h.   Význam lesa pro vodní hospodářství

                 Ing. Pavel Punčocář, CSc., Mze

 

 

13,00 h.    Přestávka pro občerstvení

 

 

13,30 h.   Zkušenosti České inspekce životního prostředí

                 Ing. Vladimír Dolejský,  Ph.D., ústředí ČIŽP Praha

 

14,00 h.    Zkušenosti Policie České republiky

                 Npor. Ing. Adéla Jirásková, Policie ČR, OŘ Praha III SKPV, OPHK 

 

14,30 h.    Zkušenosti Celní správy

                 Mgr. Lubomír Doskočil, GŘ cel, Praha

 

15,00        Zkušenosti Hasičského záchranného sboru

                 JUDr. Petr Kopáček, GŘH, IZS ČR

 

15,30       Diskuze

 

16,00        Závěr

 

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 

IČO 266 66 294   DIČ CZ 26666294  

Registrace MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 – 1/57 412/04 – R

Bankovní spojení:     35 – 5604130247 /0100    VS tohoto semináře: 609

tel.: 221 082 365, 241 493 381 mobil: 736 414 463,  fax: 222 222 155

e- adresa: cspzp@csvts.cz,  libuse.deylova@volny.cz

       

 

 

PŘIHLÁŠKA

 

na  seminář

 

NaklÁDÁNÍ S LESY – KONTROLA A SANKCE

 

konaný dne 12. června 2009 od 10,00 hod.

v budově ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5

 

Firma (účastník): ………………………………………………….. IČO: ………………….

 

Adresa:                    ………………………………………………………………………….

 

e-adresa: .……………………………………………………………………………………..

 

 

Účastník je členem ČSPŽP:    *ANO      * NE 

 

Vložné:  členové ČSPŽP: 700 ,- Kč  nečlenové ČSPŽP:  900,- Kč,

               nevýdělečně činní (studenti aj.): 50,- Kč

               Platba bankovním převodem*  z účtu č.

                          v hotovosti při registraci*

 

Český spolek pro péči o životní prostředí není plátcem DPH!

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                 2009                                            Podpis, razítko: ……………………………

 

Přihlášku, prosím, zašlete poštou klasickou či elektronickou nebo faxem tak, aby byla dodána  sekretariátu ČSPŽP nejpozději ve čtvrtek 11.6. 2009 do 12,00 hod.

Žádáme o zaslání přihlášek i nevýdělečně činnými, neplatícími osobami.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, účastníky informujeme jen při eventuální organizační změně.

                                        

                                            *Nehodící se, prosím, škrtněte