KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kodex a kontroly podmíněnosti

13/05/09

Kodex vztahu kontrolních organizací k zemědělcům při kontrolách podmíněnosti.

Ministrem zemědělství podepsaný materiál MZe ČR. Jedná se o dokument, který by měl nahradit chartu práv farmáře. 
Kodex vztahu kontrolních organizací k zemědělcům
při kontrolách podmíněnosti
 
 
·        Při kontrolách podmíněnosti budeme dbát na to, abychom nešli nad rámec platných evropských předpisů a neukládali žádné povinnosti pro zemědělce, které pouze zjednoduší práci kontrolním pracovníkům.
 
·        Budeme klást důraz na jednoduchost administrace, nestrannost, transparentnost a jednotný přístup všech zúčastněných kontrolních orgánů.
 
·        Pokud nebude ohrožen účel kontroly, budou kontroly oznámeny předem tak, aby se jich zemědělec nebo jeho zástupce mohl osobně účastnit.
 
·        Tam, kde je to účelné a možné, bude provádění kontrol slučováno do jednoho termínu.
 
·        Pokud zemědělec dojde k názoru, že kontrolní pracovník je podjatý, má právo podat stížnost vedení kontrolní organizace.
 
·        Při zahájení kontroly bude zemědělec vždy kontrolním pracovníkem poučen o svých právech a povinnostech, bude mít na místě možnost písemně se vyjádřit k průběhu a výsledkům kontrol. Proti výsledku kontroly může podat námitku nebo se odvolat proti rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 
·        Všichni žadatelé, jejichž žádost o dotaci byla zamítnuta, budou informováni o důvodech a dále o způsobu a lhůtě pro podání případného odvolání proti rozhodnutí úřadu.
 
·        Všichni úspěšní žadatele budou vyplaceni včas podle platebních schémat.
 
 
 
Petr Gandalovič
ministr zemědělství

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC