KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k volbám do Evropského parlamentu 5.-6.6.2009

28/05/09

Zdroj: AK ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhnou na území ČR volby do Evropského parlamentu (dále EP).

Jak jistě víte, poprvé v krátké historii našeho členství v EU kandiduje v těchto volbách i konkrétní zástupce agrárníků, jeden z nás – Ing. Stanislav Jaš, český expert v COPA-COGECA (sdružení nevládních agrárních organizací EU) v Bruselu. Chci vám k tomu sdělit následující:

·        je náš legitimní požadavek mít v EP, v jeho zemědělském výboru, svého člověka;

·        zapomeňte na českou politiku, zapomeňte koho volíte v normálních volbách – toto jsou eurovolby a naše politika je mít v EP svého zástupce;

·        velké strany si bez ohledu na nás svoje uhrají, tak si uhrajme poprvé své i my, zemědělci;

·        není to nereálné, při předpokládané nízké volební účasti odhadujeme, že by mělo ke zvolení stačit 70 až 75 tisíc hlasů;

·        Stanislava Jaše aktivně podporuje také Český svaz včelařů (on sám je včelař), který má základnu 50 tisíc členů;

·        do EP nelze kandidovat individuálně, je třeba být na kandidátce konkrétní politické strany, nebo hnutí. Strana, která byla tak laskava a umístila Ing. Stanislava Jaše jako svého lídra bez politické příslušnosti na svoji kandidátku je Strana důstojného života a má volební číslo 14;

·        opakuji ale – nám nejde o politiku této strany, ale o prosazování našich zájmů a o pojítko s EP.

 

Ing. Stanislav Jaš je velmi talentovaný, skromný a charakterní mladý muž detailně znalý problematiky zemědělství a venkova, aktivně znalý mnoha jazyků a poměrů v Bruselu. Jeho profil a názory si můžete přečíst na jeho webových stránkách www.stanislav-jas.eu.

Má jedinečné předpoklady a my máme v jeho osobě poprvé jedinečnou šanci reálně uspět. Velmi Vás jménem svým, ale po projednání i jménem představenstva AK ČR žádám, abyste jeho kandidaturu svými hlasy podpořili.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

                                                                                                            Jan Veleba, v.r.

           prezident AK ČR


Příloha č. 1

 

STRUČNÉ  INFORMACE  K  EUROVOLBÁM  VE  DNECH

5. – 6. ČERVNA 2009

 

Chcete získat zemědělského zástupce v Evropském parlamentu ? Volte stranu číslo 14, volte zemědělského odborníka Stanislava Jaše !

 

Přijďte volit ! Víte kdy, kde a jak ?

 

1.      Volby do EP jsou ve dnech 5. – 6. června 2009, v pátek od 14 do 22 hod, v sobotu od 8 do 14 hod.

2.      Voličem je každý, kdo ke dni voleb dosáhl 18ti let a je občanem České republiky.

3.      Hlasovací lístky dostanete do poštovní schránky, nebo budou k vyzvednutí ve volební místnosti.

4.      Volíte v místě svého trvalého pobytu, hlasovací místnost určí a oznámí místní samospráva (škola, budova úřadu, apod.).

5.      K volbám je nezbytný platný identifikační průkaz (občanský průkaz, cestovní pas).

6.      Ve volební místnosti se jako volič zaregistrujete u volební komise.

7.      Za plentou vyberete hlasovací lístek č. 14, zakroužkováním máte možnost udělit Stanislavu Jašovi preferenční hlas.  

8.      Nedělejte jiné úpravy a změny. Do obálky vložte jen jeden hlasovací lístek, ten s číslem 14.

9.      Obálku s hlasovacím lístkem vhoďte před volební komisí do hlasovací urny.

10. V případě, že chcete podrobnější informace k volbám doporučujeme Vám přečíst si informace na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

S osobní profilem Ing. Stanislava Jaše a s dalšími informace se můžete seznámit na stránkách www.stanislav-jas.eu

 

Samotná volba je záležitostí několika málo minut. Ale přesto i Váš hlas určený Ing. Stanislavu Jašovi dokáže pomoci českému zemědělství a venkovu!

 

Děkujeme!

Agrární komora ČR

Volební leták v příloze