KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům KIS-ÚK č. 20/2009

28/05/09

Ekologická výchova a poradenství poskytování finančních prostředků ze SFŽP – směrnice MŽP – Zpravodaj MŽP
Určeno všem zemědělcům a starostům obcí

 

V příloze přikládáme tyto materiály:

  • Zpravodaj MŽP
  • Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

 

Zároveň zasíláme k uvážení nabídku vzdělávacího programu k enviroproblematice. Jde o program MŽP. Projekty se podávají do konce června 2009. Další informace  jsou ve zpravodaji  str. 16 – „Přes 40 miliónů na ekologickou výchovu a poradenství“ a na následujícím odkazu.

 

http://www.sfzp.cz/clanek/192/856/pres-40-milionu-na-projekty-environmentalni-vychovy-vzdelavani-osvety-a-poradenstvi/

 

v Mostě, dne 27.5.2009

Vydává: KIS-ÚK

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC