KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Celostátní akce – vakcinace proti katarální horečce ovcí

27/05/09

Do konce dubna byl vakcinován všechen skok, ovce a kozy

Nyní se pokračuje s vakcinací odrostlých mláďat, tj. telat, jehňat a kůzlat.
Na základě monitoringu můžeme potvrdit, že virus katarální horečky ovcí se na našem území šíří a infikuje zvířata. Díky letošním příznivým podmínkám se přenašeči – tiplíci v přírodě hojně vyskytují. Vzhledem k vakcinaci nedochází u zvířat k rozvoji klinických příznaků a nejsou zaznamenávány žádné ztráty a výpadky produkce. Proti bluetongue vakcinují také okolní státy, například Německo či Rakousko.
V rámci celostátní vakcinace proti katarální horečce bude letos aplikováno 2 900 000 dávek vakcíny za zhruba 70 milionů korun, přičemž počítáme s příspěvkem z EU ve výši 790 tisíc euro. Vakcinováno bude zhruba 1,5 milionu zvířat.
Kdyby Státní veterinární správa ČR za podpory Ministerstva zemědělství ČR k vakcinaci nepřistoupila, znamenalo by to potýkat se s nákazou v mnohem větším měřítku, chovatelé by zaznamenávali velké ztráty, nemluvě o omezení obchodu.
Aby byla vakcinace efektivní, je třeba ji provádět minimálně tři roky. Po třech letech bude provedeno vyhodnocení. Na základě aktuální nákazové situace se pak rozhodne o případném pokračování.

Zdroj: SVS ČR

Zařazeno v Veterinární správa