KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zelená úsporám: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnost

20/04/09

Zdroj: MŽP

Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009

Miliony tun emisí, které nebudou muset být vypuštěny do ovzduší, miliony gigajoulů tepla, které nebudeme muset vyrobit, miliony tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit a miliardy korun, které zůstanou v peněženkách domácností v České republice. To je ve zkratce přínos programu Zelená úsporám, který startuje v úterý 7. dubna 2009.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemsiních zdrojů pro vytápění (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech.

Díky programu Zelená úsporám dosáhne na finanční podporu přes 250 000 domácností v České republice. Program pomůže vytvořit či zachovat na 30 000 pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech. Roční emise hlavního skleníkového plynu (CO2) v České republice poklesnou o 1 100 000 tun. Emise prachu budou každoročně nižší o 2 200 000 kg. A při zcela stejném tepelném komfortu budou české domácnosti potřebovat každoročně o 6 370 000 GJ méně tepelné energie, což znamená úsporu ve výši 185 000 000 m3 zemního plynu. Program Zelená úsporám je tak ukázkovým příkladem spojeného řešení ekonomické recese a změn klimatu.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Kjótský protokol nás zavázal snížit v ročním průměru za období 2008 – 2012 naše celkové skleníkové emise o 8 % oproti úrovni roku 1990. Tehdy se zhroutilo československé socialistické hospodářství, které patřilo k nejšpinavějším a nejméně efektivním v celé Evropě. Následná hospodářská obnova v 90. letech 20. století přinesla zásadní změny ve struktuře české ekonomiky a tak přes mnohaletý hospodářský růst emise skleníkových plynů naštěstí nerostly spolu s ekonomikou. Naše emise v roce 2008 tak byly reálně nižší o 24 %.

A právě rozdíl mezi 8% závazkem a 24% skutečností tvoří zhruba 150 milionů emisních kreditů, které můžeme prodat. Třetinu si ponecháváme, protože obchodovací období trvá až do roku 2012 a musíme mít rezervu například pro případné nové podniky, které by v České republice vyrostly. Zbylých 100 milionů kreditů postupně prodáváme. Na konci března ministr životního prostředí Martin Bursík uzavřel první velký obchod ve výši 40 milionů kreditů s Japonskem, další obchody přijdou ještě letos na jaře a prodeje budou pokračovat. V letošním roce tak předpokládáme výnos ve výši 10 miliard korun, které budou všechny směřovat do programu Zelená úsporám. Celkem očekáváme, že program získá pro české domácnosti až 25 miliard korun.

Celý princip obchodování s emisními kredity funguje tak, že země, které mají problémy s plněním svého závazku z Kjótského protokolu (například proto, že byly v roce 1990 ekonomicky mnohem vyspělejší a energeticky efektivnější, než tehdejší Československo) nákupem emisních kreditů zaplatí snížení emisí jinde na světě. Výnosy z prodeje kreditů na nic jiného, než na další snižování emisí skleníkových plynů, použít nelze.

Dalším důležitým kritériem, zvaným „greening“ je, jak velký přínos pro životní prostředí a snižování emisí skleníkových plynů konkrétní programy, hrazené z výnosů prodeje emisních kreditů, mají. Český program Zelená úsporám je z tohoto hlediska velmi dobře hodnocený. Chválí jej nejenom japonští kupci, ale i naši další partneři, například Světová banka. I díky tomu se našim vyjednavačům podařilo sjednat velmi dobrou cenu za prodej kreditů.

Výše dotací programu Zelená úsporám

Pro stávající rodinné domy

Komplexní zateplení až 1950 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení až 850 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na zdroje na biomasu s nízkými emisemi až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč
Přechod vytápění na tepelná čerpadla 30 % nákladů, max. 75 000 Kč
Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění 50 % nákladů, max. 55 000 nebo 80 000 Kč (podle typu systému)
Kombinace opatření dotace na jednotlivá opatření + bonus 20 000 Kč/dům

Pro stávající bytové domy

Komplexní zateplení až 1350 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení až 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu – platí i pro panelové domy 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt
Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění – platí i pro panelové domy 50 % nákladů, max. 25 000 – 35 000 Kč/byt
Kombinace opatření dotace na jednotlivá opatření + bonus 50 000 Kč/dům

Pro novostavby

Pasivní rodinný dům 220 000 Kč/dům
Pasivní bytový dům 140 000 Kč/byt
Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč u rodinných domů, resp. 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt u bytových domů
Solární systémy 50 % nákladů, max. 35 000 – 80 000 Kč
Kombinace opatření + bonus 20 000 Kč/rodinný dům, případně bonus 50 000 Kč/bytový dům

Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Jak postupovat pro získání dotace

Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Žádost se podává vždy v papírové podobě na určeném formuláři na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank, kde budou formuláře k vyzvednutí. Formulář bude též od 22. dubna ke stažení na webových stránkách www.zelenausporam.cz. Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice.

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od 8:00 do 16:00) a stránky www.zelenausporam.cz.

O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní (nebude možné žádat o podporu opatření dokončených před 1. dubnem 2009). Oproti dosavadním národním programům na ekologické vytápění, podporovaným ze Státního fondu životního prostředí ČR od ledna 2003 do března 2009 došlo také k výraznému zjednodušení celého procesu žádosti o dotaci.

Průběh žádosti o dotaci po realizaci projektu:
– Podání žádosti s fakturou a vyžadovanými dokumenty
– Kontrola a schválení žádosti
– Proplacení dotace na účet

Průběh žádosti o dotaci před realizací projektu:
– Podání žádosti s vyžadovanými dokumenty
– Kontrola a schválení příslibu dotace
– Realizace
– Doložení dokladů o realizaci s fakturou
– Kontrola dokladů
– Proplacení dotace na účet

Poznámka:
Rozdíl mezi emisními kredity (jednotkami AAU) a emisními povolenkami: Často dochází k záměně povolenek s kredity. S emisními povolenkami se obchoduje v rámci evropského systému emisního obchodování (EU ETS) a obchodují s nimi jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Od roku 2013 postupně přestanou být povolenky firmám přidělovány zdarma a budou si je muset nakupovat rovnou v aukcích. Emisní kredity (jednotky AAU) jsou součástí mechanismů Kjótského protokolu, v jehož rámci ČR musela celkově snížit produkci skleníkových emisí o 8 % vůči roku 1990. ČR aktuálně produkuje o 24 % méně těchto emisí než v roce 1990. Rozdíl mezi svým závazkem a reálně sníženými emisemi může naše republika prodat v podobě jednotek (emisních kreditů) zemím, kterým se Kjótský protokol plnit nedaří.

Stáhněte si…

Zdroj: MŽP

Zařazeno v Aktuality