KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

WTO vyzývá EU k liberalizaci  služeb a zemědělství

09/04/09

www.agroseznam.cz

 

Evropská unie by měla pokročit v liberalizaci sektoru služeb a otevřít svůj trh zemědělských produktů. Dopomůže jí to k výraznému oživení z nynějšího ekonomického poklesu a k nastartování udržitelného růst, sdělila dnes Světová obchodní organizace (WTO).
    Ve svém přehledu obchodní politiky EU konstatovala WTO, že unie je největším světovým vývozcem a druhým největším dovozcem po USA a její podíl na světovém obchodu se zbožím činí 17 procent. EU tak může hrát klíčovou roli ve zkrácení a ukončení současné globální ekonomické recese, uvedla WTO. "Takovéto reformy by také měly přispět ke zlepšení alokace zdrojů v EU a k pokroku v plném zavádění jednotného trhu," uvedla WTO.
    Ve službách by EU měla liberalizovat zejména telekomunikace a bankovnictví, a to jak interně, tak vůči obchodním partnerům. Služby se na ekonomice EU podílejí z hlediska zaměstnanosti a hrubé přidané hodnoty 70 procenty.
    WTO také vybízí EU, aby snížila svá vysoká zemědělská cla a produkční a exportní subvence. Průměrná celní sazba EU pro země s preferenční doložkou je nyní 6,7 procenta proti 6,9 procenta v roce 2006. Konkrétní cla se pohybují od nuly, jako v případě produktů z některých preferovaných rozvojových zemí, po více než 600 procent u sladidla izoglukózy. U řady položek cla překračují 100 procent a zemědělský trh EU je navíc chráněn celními kvótami, přísnými zdravotními a bezpečnostními kontrolami a exportními subvencemi.
    WTO však zjišťuje, že podstatnou státní pomoc v EU stále ještě získává i zpracovatelský průmysl. Ochranu potravinářského průmyslu zajišťují různá obchodní opatření.
    Odvětví zpracovávající vstupy produkované v EU často dostávají exportní subvence, protože jsou nekonkurenceschopná, což je z části důsledek jejich vysoké celní ochrany, uvádí WTO. Odvětvím zpracovávajícím dovážené suroviny jako kávu nebo kakao zase slouží "eskalace tarifů", kdy suroviny vstupují do EU s nízkými sazbami, avšak na konečné produkty ze zahraničí jsou uvalována vysoká cla.

Zařazeno v Aktuality