KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Praze jednají šéfové veterinárních služeb členských zemí EU

27/04/09

Zdroj: MZe

 

Neformální zasedání šéfů veterinárních služeb členských zemí EU probíhá v Praze ve dnech 14.-16. dubna. Řeší například podmínky exportu mléka, mléčných výrobků a červeného masa z EU do Ruské federace nebo návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Veterinární dozor hraje nezastupitelnou úlohu při zajišťování zdravotně nezávadných potravin živočišného původu i pro umožnění obchodu, a to na trhu Společenství i se třetími zeměmi.

Nejvyšší veterinární úředníci v Praze projednávají například závěry kulatého stolu mezi EU a Ruskou federací na téma podmínek obchodování s mlékem, mléčnými výrobky a červeným masem pořádaného v rámci CZ PRES v Praze ve dnech 25.- 26. března. Druhým zásadním tématem je návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Projednávání tohoto návrhu v Pracovní skupině Rady EU bylo ukončeno, následně ho projednal COREPER. Projednání v Evropském parlamentu se očekává v druhé polovině dubna.

Tzv. pohoda zvířat, tedy animal welfare chce zabezpečit přirozené a co možná optimální podmínky pro existenci zvířete v daném prostředí. Na druhé straně ale – a zvlášť v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí – welfare zvířat musí respektovat ekonomický náhled, který se snaží v souladu s pravidly trhu udržet přijatelné parametry. Zohlednit je třeba i úroveň legislativní, tedy stanovit pokud možno objektivní pravidla a zajistit jejich vymáhání pomocí sankcí.

„Předsednictví se snaží o zlepšování standardů ochrany zvířat s ohledem na ekonomické i legislativní aspekty, včetně ohledu na národní zvyklosti řady zemí a komunit používajících specifické metody a postupy při porážkách,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Jedním z úspěchů CZ PRES v této oblasti bylo vytvoření a přijetí Všeobecné deklarace o pohodě zvířat,“ doplňuje ministr Gandalovič. Všeobecná deklarace k pohodě zvířat (UDAW) má za cíl povzbudit třetí země k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat. V průběhu března byla projednávána na multilaterální úrovni.

„Důležitým příspěvkem předsednictví je i posun ohledně návrhu na standardy ochrany zvířat při porážení a usmrcování,“ říká 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Ačkoliv ještě zbývá doladit některé detaily a aspekty tohoto návrhu, zásadní pokrok slibuje brzké kompromisní řešení.“ O tradiční české zabijačky se v této souvislosti nemusíme obávat, navrhované změny se odvíjejí v duchu osvědčené praxe našich řeznických mistrů, kteří mají dostatečné předpoklady dostát nových výzev v oblasti animal welfare.

CZ PRES rovněž otevřelo otázku ochrany zvířat používaných pro vědecké účely. Přestože dossier bude předáno následujícímu předsednictví, předsednictví projednalo řadu článků a návrh českých expertů byl příznivě přijat členskými státy i Evropským parlamentem.

Zařazeno v Aktuality