KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

TOP VÍNO SLOVÁCKA 2009

06/04/09

Vyhlášení II. ročníku soutěže "TOP VÍNO SLOVÁCKA 2009"

Ocenění výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství

Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti  vyhlašují II. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA 2009".

 

Jedná se o regionální ocenění výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství ve Zlínském kraji, které se uskuteční za finančního přispění Zlínského kraje. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd vinné révy mající původ na území ČR.

Soutěž je uznána Ministerstvem zemědělství ČR. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům bude udělen certifikát a medaile "TOP Víno Slovácka 2009", kterou mohou být oceněná vína označena na obalu.

Ocenění má sloužit k propagaci moravských vín a vinařů, k navázání a prohloubení obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

Hodnocení vzorků vín provede hodnotící komise, která je složena z odborníků, držitelů platného osvědčení o degustační zkoušce, ve dnech 13. a 14. srpna 2009.

Slavnostní vyhlášení proběhne na vinařských slavnostech 5. září 2009 v Polešovicích a bude také příležitostí k neformálnímu setkání zemědělců, zástupců nevládních organizací, zástupců Zlínského kraje, vinařů a široké veřejnosti.

Závazné přihlášky spolu s předáním vzorků vín  je nutné předat ve dnech 5. a 6. srpna 2009 vždy od 8 do 16 hodin na určená svozová  místa.

Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 2008 uvedená ve statutu,  který účastníkům soutěže na  požádání zašleme. Podmínky soutěže budou také zveřejněny na webových stránkách  www.kis-zvzk.cz .

 

Veškeré potřebné informace získáte na:  

www.kis-zvzk.cz

e-mail: oak-uh@uh.cz

tel. 572 551 219

 

Garant soutěže:

Karla Malinová
ředitelka OAK a ZS ČR Uh. Hradiště
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiště

Zařazeno v Aktuality