KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin

15/04/09

Ministerstvo zemědělství  vyhlašuje výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

 

 

Zasedání hodnotitelské komise pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina se uskutečnilo dne 27. března 2009. Hodnotitelská komise doporučila ministrovi zemědělství 32 místních akčních skupin k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ministr zemědělství dne 8. dubna 2009 potvrdil závěry hodnotitelské komise a schválil 32 místních akčních skupin. Jejich seznam, ve kterém jsou místní akční skupiny seřazeny sestupně podle počtu dosažených bodů, je součástí této tiskové zprávy.

Vzhledem k důležitosti využití a aplikace metody Leader, která je zdůrazňována i na mnoha fórech v rámci Evropské unie, navrhl ministr zemědělství zazávazkovat dalších 32 místních akčních skupin (MAS) v pořadí, jak byly obodovány hodnotitelskou komisí. Tento krok umožní lépe pokrýt poptávku místních akčních skupin po podpoře jejich aktivit, které jsou velmi důležité pro plnohodnotný život ve venkovských oblastech. Bude také zajištěno rovnoměrné pokrytí území České republiky místními akčními skupinami a podpoří se tak udržení a rozvoj komunální spolupráce a života na venkově.

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova návrh ministra zemědělství 7. dubna 2009 projednal a schválil. Financování dalších 32 MAS nad rámec původního indikativního cíle 80 MAS bude zajištěno převodem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy, a to ve výši cca 750 mil. Kč, tedy jedné roční alokace tohoto opatření. Tímto krokem ministerstvo zemědělství nijak nesnižuje důležitost podpor pozemkových úprav, které i nadále zůstávají jednou z hlavních priorit Programu rozvoje venkova. Stejné stanovisko zastávají i představitelé nevládních organizací působících v oblasti rozvoje venkova, kteří na všech jednáních zdůrazňují důležitost realizace pozemkových úprav pro rozvoj venkovského prostoru a nutnost udržet tuto prioritu i v dalších letech. Ve spolupráci s partnery v rámci monitorovacího výboru PRV bude v nejbližší době dopracován detailní režim administrace a financování pro dalších 32 MAS. Jejich rozpočet bude veden odděleně od původních plánovaných 80 MAS a bude odpovídat finančním prostředkům převedeným z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v MAS, MZe ČR, SZIF