KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příručka – kontrola zdravotního stavu SZP, reforma českého zemědělství a podpora z EAFRD v období 2007-2013

23/04/09

Zdroj: KAK-ÚK

Publikace byla vydána jako součást projektu "Vzdělávací program pro zemědělce z Ústeckého kraje – reforma SZP EU 2007-13, podpora z EAGF a EAFRD" realizovaného v rámci  Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření I.3.1 – Další odborné vzdělávání a informační činnost

 

Příručka zde ke stažení

 

Zařazeno v MZe ČR, SZIF