KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora pro mladé začínající zemědělce

20/04/09

Zdroj: ASZ ČR

Ministr zemědělství Petr Gandalovič navýšil finanční alokaci na dotační titul PRV Zahájení činnosti mladých zemědělců o 200 milionů korun, celková suma peněz, která na únorové kolo tohoto dotačního titulu půjde, je tedy 430 mil. Kč. Počet žádostí, které bude možné v 6. kole finančně pokrýt, se tak zvýší na více než 390. Převis poptávky po podpoře mladých zemědělců byl v únorovém kole PRV opět značný, ASZ ČR proto o navýšení prostředků na toto důležité a efektivní opatření žádala již v březnu.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF