KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič zajistil pro obce peníze na prolacení DPH

27/04/09

Daň z přidané hodnoty u projektů pro páté kolo čerpání evropských odpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče je to výsledek jednání mezi ministry zemědělství a financí.

 
Do budoucna ale musí žadatelé o podporu počítat s částkami na úhradu DPH v rozpočtech jednotlivých projektů.
„Intenzivním jednáním se podařilo dohodnout, že ještě pro páté kolo čerpání dotací z Programu rozvoje venkova najdeme ve státním rozpočtu peníze pro pokrytí DPH,“ řekl ministr Gandalovič. Podle jeho slov Česko spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovalo ujasnění podmínek čerpání dotací ve vztahu k DPH a po tuto dobu za české obce DPH platil stát. „Bohužel Evropská komise na konci minulého roku tu situaci vyjasnila, ale v náš neprospěch. Konstatovala, že DPH není uznatelnou položkou pro obce," uvedl ministr. Jednání probíhala nejen na úrovni Evropské unie, ale i v rámci České republiky. Ministerstvo zemědělství se intenzivně snažilo najít řešení vzniklé situace, a to také za podpory partnerů z řad Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin.
 
Kvůli rozhodnutí, které změnilo podmínky pro čerpání evropských dotací, chtěla dnes v Praze protestovat zhruba stovka starostů obcí. Starostům šlo především o nynější kolo podaných žádostí, protože pravidla se v tomto případě měnila v průběhu příjmu žádostí a obce neměly nástroje, jak situaci řešit. MZe se jim proto už dříve snažilo vyjít vstříc i dalšími kroky, například prodloužením lhůty na administraci projektů, a tím vyjednání například bankovních úvěrů nebo upravením obecních rozpočtů. 
 
Jednotlivé obce, jejichž projekty byly schváleny v rámci 5. kola příjmu žádostí, budou v nejbližší době přímo osloveny pracovníky platební agentury, Státního zemědělského intervenčního fondu a bude jim předložen k podpisu nový návrh Dohody o poskytnutí dotace případně návrh Dodatku k této Dohodě.     
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
 

Zařazeno v Aktuality