KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kritéria pro LFA by se měla zjednodušit

14/04/09

Současně platná pravidla pro méně příznivé oblasti (LFA) by se měla být podle nového návrhu Evropské komise značně zjednodušit. Ze stávajících sto faktorů klasifikujících tuto oblast by jich mělo být pouze osm.

 Šlo by zejména o faktory hodnotící kvalitu půdy a klimatické podmínky. Těchto osm kritérií stanovilo ve svém pracovním dokumentu DG AGRI po společném výzkumu s Evropským výzkumným centrem (JRC). Uvádí se to v elektronickém zpravodajství Agrafacts číslo 28.

 

V dokumentu se doporučují společná biofyzikální kritéria pro méně příznivé oblasti.
 Klima – nízké teploty – vegetační doba je kratší než 180 dní s teplotami vyššími než 5 stupňů Celsia.
 Tepelná únava, stres – jedna nebo více časových period, trvajících nejméně deset dnů následujících po sobě ve vegetačním období, kdy teploty jsou vyšší než + 35 stupňů Celsia;
 Půda – odvodňování – špatně odvodnitelná půda –močálovitá půda, která je takovou po významnou časové období;
 Složení (textura) půdy a její kamenitost – více než 15 % povrchu půdy je rozpraskaný nebo písčitý nebo hodně jílovitý nebo blátivý nebo zanesený prachem či písky nebo balvany do výše 15 cm povrchu půdy;
 Obdělávaná hloubka půdy – méně než 30 cm povrchu půdy leží na skále nebo na tvrdém povrchu, popřípadě půda je tvrdá jako kámen;
 Chemické vlastnosti půdy – vysoká salinita, tedy více než 4dS/m, proměnlivý obsah sodíku – více než 6ESP, nebo sádrovce více než 15 %;
 Půda a klima – vyváženost vlhkosti půdy – méně než 90 dnů v rámci vegetačního období, kdy prší, nebo je půda vlhká a přesahuje v ní obsah vody 50 %, potenciální možnosti jejího vypaření – evapotranspirace;
 Sklon terénu – více než 15% sklon v elevaci v porovnání s polohopisnou vzdáleností – triangulací.

 

Zařazeno v MZe ČR, SZIF