KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednotná žádost a žádosti AEO

27/04/09

Informace pro žadatele v rámci tzv. Jednotné žádosti, Žádosti o zařazení AEO a Žádosti o změnu zařazení AEO.

 

 

Od 16. dubna 2009 je možné podávat tzv. Jednotné žádosti a dále Žádosti o zařazení AEO a Žádosti o změnu zařazení AEO.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

  • jednotná platba na plochu (SAPS),
  • národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up),
  • oddělená platba za cukr (SSP),
  • podpora pěstování energetických plodin,
  • oddělená platba za rajčata (STP),
  • platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
  • agroenvironmentální opatření (AEO),
  • platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

Jednotné žádosti i Žádosti o zařazení AEO resp. Žádosti o změnu zařazení AEO se podávají na místně příslušná pracoviště Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) a to nejpozději do 15. května 2009.

Na internetových stránkách www.szif.cz jsou v sekcích pro jednotlivá opatření ke stažení formuláře příslušných žádostí a příručka pro žadatele.

Podklady pro podání žádostí (předtištěné formuláře, mapy, příručka pro žadatele příp. další
doplňující informace) poskytují pracovníci Agentur pro zemědělství a venkov.

Své žádosti si mohou žadatelé rovněž sami připravit na Portále farmáře SZIF (do portálu je
možné se přihlásit v pravé horní části obrazovky www.szif.cz). Zde v sekci Nová podání/ Jednotná žádost a žádosti AEO je umístěna příručka o podoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání.

Dále bychom chtěli informovat, že žadatelé, kteří jsou právnické osoby evidované v Obchodním rejstříku, nemusí již podávat Výpis z obchodního rejstříku jako povinnou přílohu k Jednotné žádosti a žádostem AEO. Výpis z obchodního rejstříku bude zajištěn ze strany SZIF elektronicky v rámci administrace příslušných žádostí.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF