KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednodušší legislativa přispěje k levnější a konkurenceschopnější Společné zemědělské politice  

27/04/09

Zdroj: MZe

Předsednictví úspěšně pokračuje ve svém tažení za jednodušší unijní legislativu. Resortní ministři na dubnové radě pro zemědělství a rybářství diskutovali nad dosavadním pokrokem simplifikace a oblastech, na něž by se mělo zjednodušování dále zaměřit. V květnu předsednictví plánuje formulovat závěry k tomuto prioritnímu dossier.

 

„Zjednodušení je třeba pojímat komplexně – právní prostředí pro dnešního farmáře zahrnuje široké spektrum legislativy – podmínky týkající se rostlinné výroby, chovu, environmentálních a hygienických zásad a dalších,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Moderní zemědělství klade důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost reagovat na signály trhu, tomu musí odpovídat i pružná legislativa, která nebude farmářům svazovat ruce, ale naopak jim bude usnadňovat práci,“ zdůrazňuje ministr. Potenciál pro další zjednodušování je určitě například v zavádění elektronických systémů administrace. Není pochyb ani o nutnosti zrušit legislativu, která už se přežila, a tzv. konsolidovat jednotlivé právní předpisy – mnohokrát měněné texty je třeba „vyčistit“ a sjednotit. To se může týkat například oblasti cross-compliance, neboli kontrol podmíněnosti. Komise ve Sdělení navrhla návštěvy svých zástupců na farmách, aby funkčnost legislativy mohli posoudit přímo na místě. Tady řada členských států chce nejprve vyjasnit způsob zapojení státní správy do takového procesu. Správná se většině členských států zdá i myšlenka posílení významu role platebních agentur. V různých členských státech jsou ale různé kompetence těchto platebních agentur a odlišný vztah státní správy vůči nim. Konference ředitelů platebních agentur proběhla pod záštitou předsednictví právě v polovině tohoto týdne.

„Dosavadní odborné a částečně i politické diskuse k procesu simplifikace na půdě Rady potvrzují, že směr, který si Česká republika zvolila, je správný, a priorita zjednodušování legislativy nanejvýš aktuální. To nejdůležitější nás však ještě čeká – politická rozprava a hlavně formulování a přijetí závěrů na úrovni ministrů v květnu,“ doplňuje 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.

Eurokomisařka Mariann Fischer Boel  na březnové radě představila ministrům Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – „Zjednodušená společná zemědělská politika pro Evropu – úspěch pro všechny“, které komise vydala 19. března. Toto Sdělení shrnuje nejen úspěchy EK na poli zjednodušování legislativy za období posledních 4 let, ale zároveň navrhuje některá nová opatření ke zlepšování právního prostředí v oblasti zemědělství pro následující období. Předsednictví doplnilo tuto zprávu tzv. pozičním dokumentem „Zjednodušená Společná zemědělská politika: Co dál?“. Jeho primární ambicí je především „vyprovokovat“ členské státy k hlubšímu zamyšlení se nad problematikou zjednodušení. Pomocí otázek předsednictví nabídlo ministrům  určitá vodítka ke zhodnocení dosavadního pokroku, chce od nich také slyšet návrhy na oblasti, na které se zjednodušování má zaměřit primárně, ve kterých bude podle názoru členských států proces nejefektivnější.  „Především očekáváme, že z diskuze  vykrystalizují podle názoru členských států opravdu podstatné náměty na závěry Rady, které bude předsednictví předkládat ministrům v květnu,“ věří ministr Gandalovič.

Do roku 2012 chce Evropská komise o čtvrtinu snížit administrativní zátěž zemědělců. České předsednictví, které si zjednodušení (simplification) a zefektivnění (better regulation) evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit, v tom výrazně pomáhá. Pod vedením ministra Gandaloviče rada pro zemědělství a rybářství vytipovává oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní a zavalení předpisy, jejichž účelnost už se navíc mnohdy přežila. I podle komisařky Mariann Fischer Boel bude hlavním efektem zjednodušení Společné zemědělské politiky to, že zemědělci budou mít více času pro svou skutečnou práci a méně času stráví vyplňováním formulářů. Od simplifikace si Komise slibuje i finanční úspory. Podle zprávy EK bylo za poslední čtyři roky zrušeno 300 zastaralých předpisů a počet právních nástrojů pro státní podporu byl snížen ze šesti na tři.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 24.4.2009

Zařazeno v Aktuality