KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jan Veleba opět zvolen viceprezidentem COPA

28/04/09

Zdroj: AK ČR

 

Dne 23. dubna 2009 byl znovu do funkce viceprezidenta nevládní evropské zemědělské organizace COPA zvolen Jan Veleba, prezident AKČR. Není přitom obvyklé,aby byl někdo  do této funkce nominován a potvrzen vícekrát, výjimkou je  Gert Sonnleitner, známý zemědělský bouřlivák v EU a prezident Svazu německých sedláků a nyní i Jan Veleba (nastupuje do druhého funkčního období).

Zemědělci EU mu vyslovili uznání  za jeho aktivní přístup k agrární problematice a snahu upozorňovat na tíživou situaci zemědělců v EU.Má na to podle jeho slov vliv nejen krize,ale i agrární politika EU. Těsně po zvolení Jana Veleby do pozice druhého viceprezidenta COPA(pořadí pěti viceprezidentů je dáno počtem hlasů) jsme viceprezidentovi COPA Janu Velebovi položili následující otázku, odpověď přinášíme.

Jakou vidíte budoucnost zemědělství EU pakliže se po roce 2013 odbourají dotace na minimum? I pravicoví poslanci europarlamentu  nevidí  přílišné stlačení a omezení dotací za dobrou cestu pro zachování  evropského zemědělství. Jednoduše nebude konkurenceschopné  hlavně americkému, argentinskému a brazilskému,ale i  čínskému a indickému.

„Pokud by se to stalo, tak agrární soustava EU nebude mít šanci obstát v konkurenci světového zemědělství. To je realita. Produkce z farmy, která má průměr kolem patnácti hektarů a která je svázaná soustavou nařízení, směrnic, kontrol apod. nemůže mít schopnost odolat produkci farmy USA nebo Argentiny či Brazílie s násobky výměry a velmi volnými zákony. Například s neomezeným využíváním biotechnologií geneticky modifikovaných plodin. Navíc mne zaráží to, že Evropská komise se zemědělstvím v současné krizové situaci takřka nezabývá. Řeší se jenom pomoci bankám, automobilkám apod. Není to bohužel jenom nějaký můj odvozený názor, ale skutečnost, kterou jsem si ověřil na jednáních v rámci COPA v Bruselu. Naposledy z vystoupení ředitele DG Agri na COPA minulý týden.“   

Eugenie Línková

Jmenný seznam presidia Copa

President – Paidrag Walshe – IFA, Irsko

Vice-presidenti – podle počtů obdržených hlasů

Gert Sonnleitner, DBV, Německo
Jan Veleba, AK, ČR
Peter Kendall, NFU, UK
Giuseppe Politi, GIA, Itálie
Lorenzo Ramos, UPA, Španělsko
Jan Albert Maat, LTO, Holandsko