KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR pro rok 2009

14/04/09

Zdroj: SZIF

 

 

Opatření PRV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků / podopatření I.1.1.1 a I.1.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2 Investice do lesů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I.1.3 Přidávání hodnoty  zemědělským a potravinářským produktům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4 Pozemkové úpravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Kontinuální příjem

I.3.4 Využívání poradenských služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.l.3 Podpora cestovního ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.1 Vzdělávání a informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
V termínu 10. 2. – 2. 3. 2009 do 13 hodin proběhne 6. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova ČR.
V termínu 9. 6. – 29. 6. 2009 do 13 hodin proběhne 7. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova ČR.
V termínu 6. 10. – 26. 10. 2009 do 13 hodin proběhne 8. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova ČR.

        

Zařazeno v MZe ČR, SZIF