KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotace vinařům nově

16/04/09

Zdroj: www.agroweb.cz

Reforma společného trhu (SOT) s vínem v loňském roce zrušila všechny do té doby platné evropské právní předpisy, podle kterých bylo možné vyplácet podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Téměř po roce je opět spuštěn příjem žádostí pro toto opatření, a to podle nové legislativy. Agroweb o tom informoval tiskový mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vladimír Voráček.

 

Připomněl, že podpora je určena na změnu odrůdové skladby vinice, zvýšení počtu keřů révy vinné, přesun vinice do svahu a ochranu proti poškození keřů vinné révy.  Nově mohou vinaři žádat také o podporu na investice v rámci SOT s vínem, která nabízí možnost čerpání dotací na pořízení nového lisu na hrozny, pořízení nového filtru na víno a pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku. Žádosti o podporu v rámci restrukturalizace a přeměny vinic pro vinařský rok 2008/2009 lze podávat od 1. do 30. dubna, žádosti o podporu na investice v rámci společné organizace trhu (SOT) s vínem se však přijímají až od 1.června do 31. srpna. Žádosti se podávají na regionální pobočky SZIF v Brně, Praze a Ústí nad Labem.

Zařazeno v Aktuality